Mannelijk graf

Een van de graven

BLfD.

Zeldzame artefacten gevonden in vroegmiddeleeuws Beiers graf

In het Beierse stadje Deiningen hebben archeologen twee zesde eeuwse graven ontdekt, die zeer zeldzame objecten bevatten. Het gaat om een ivoren kam, met daarop een ongebruikelijk dierentafereel, en een kom gemaakt van Noord-Afrikaanse aardewerk. “Beide vondsten moesten destijds echte luxegoederen zijn geweest”, aldus Mathias Pfeil van het Beierse Staatskantoor voor Monumentenbehoud (BLfD). "Ze laten zien hoe ver de contacten van de plaatselijke bevolking reikten, zelfs na de val van het [West-] Romeinse Rijk.”

Hoe deze objecten in Beieren terecht zijn gekomen is moeilijk te zeggen. Het gebied werd tijdens de zesde eeuw bewoond door de Alemannen onder Frankische heerschappij. Wellicht waren het giften aan een belangrijke heerser, of het was buit, meegenomen tijdens een oorlogscampagne. Het is namelijk bekend dat de Alemannen betrokken waren bij de Gotische Oorlog (535-554), een conflict om het Italische Schiereiland tussen de Ostrogoten en het Oost-Romeinse Rijk (ook wel het Byzantijnse Rijk genoemd).


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Een Afrikaanse kam?

De ivoren kam is gevonden in het graf van een man, die ergens tussen zijn 40e en 50e levensjaar stierf. Het is duidelijk dat hij een prominent figuur was - waarschijnlijk een strijder met een hoge rang - aangezien hij begraven is met een volledige wapenuitrusting, waaronder een zwaard, lans, strijdbijl en een schild. In een apart graf naast de man lag ook een paard begraven. Het lijkt er sterk op dat het paard aan hem toebehoorde, aangezien er ook teugels in zijn graf gevonden zijn. Daarbovenop lag aan zijn voeten een zak met daarin een schaar en de bovengenoemde ivoren kam. Waarschijnlijk werden deze gebruikt voor de verzorging van zijn haar en baard.

Kam

De ivoren kam

BLfD
Archeologen vinden regelmatig kammen in vroegmiddeleeuwse graven, maar een ivoren exemplaar treffen ze hierbij zelden tot nooit aan. Wat de kam nog unieker maakt zijn de gravures erop, die gazelle-achtige dieren afbeelden die wegspringen van (vermoedelijk) Afrikaanse jachtdieren. Heel wat anders dan de Bijbelse taferelen die meestal worden aangetroffen op vroegmiddeleeuwse kammen. “Vergelijkbare kammen uit deze periode zijn nog nooit gevonden”, aldus archeoloog Johann Friedrich Tolksdorf van het BLfD. “Daarom is het niet alleen een bijzondere archeologische ontdekking, maar ook een belangrijke bron voor de kunstgeschiedenis.”

Afrikaans aardewerk

De aardewerken kom werd gevonden in het graf van een vrouw, die tussen de 30 en 40 jaar oud was toen ze overleed. In haar graf lagen onder andere juwelen, weefgereedschappen en etenswaren zoals eieren. De kom is gemaakt van zogenaamd slibaardewerk (aardewerk gemaakt van modder, afkomstig van de rivierbodem) dat van de eerste tot zevende eeuw vervaardigd werd in het gebied van hedendaags Tunesië. Dit Noord-Afrikaanse aardewerk was een belangrijk exportproduct, waarvan veel is teruggevonden door het gehele Middellandse Zeegebied. Het is echter de eerste keer dat een intact exemplaar van dit soort aardewerk is teruggevonden in Beieren.

Vrouwelijk graf

Het graf van een vrouw tussen de 30 en 40 jaar oud

BLfD.
Wat opvalt aan de kom is het kruis dat tijdens de productie in de bodem is gestempeld. Misschien nog wel opvallender zijn de mysterieuze tekens die in de rand van de kom gekerfd zijn. De precieze betekenis van deze tekens is nog niet duidelijk. Mogelijk stellen ze een naam voor of zijn het ‘magische’ symbolen. De archeologen sluiten niet uit dat het letters zijn uit het runenschrift, dat destijds nog voorkwam in de regio.

Kom

De slibaardewerken kom

BLfD.Bron: Beierse Staatskantoor voor Monumentenbehoud.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen