Moderne Europeaan stamt af van drie volken

Vandaag wordt een onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature, dat onderbouwt dat de moderne Europeaan afstamt van drie verschillende volken. Hiervoor werd gedacht dat inwoners van Europa afstammen van twee verschillende bevolkingsgroepen, maar met dit onderzoek is er een tak toegevoegd aan de Europese stamboom.

Twee volken

Uit landen als het huidige Turkije, Syrië en Israël trok een grote groep boeren millennia geleden naar het Europese continent. Deze bevolkingsgroep werden uiterlijk gekenmerkt door een bleke huid en bruine ogen. Voor tienduizenden jaren leefde er al een groep jagers-verzamelaars (met blauwe ogen en meer donkere trekken) op het Europese continent. Deze twee volken vermengden zich. Zodoende stamt de moderne Europeaan af van de combinatie van deze twee bevolkingsgroepen. Hoewel correct, blijkt dit niet het complete verhaal.

Een derde bevolkingsgroep

Er blijkt een derde groep geweest te zijn die heeft bijgedragen aan onze genen. Een oud, Noord-Euraziatisch volk, dat vanaf de Siberische regio naar het Europese continent is getrokken, blijkt het derde volk waar Europeanen van afstammen te zijn. Ze hebben een relatief kleine bijdrage aan ons huidige DNA geleverd: ongeveer 20 procent van de genen van de moderne Europeaan zijn terug te voeren op dit volk.

Connectie met indianen

Deze stam heeft bijgedragen aan het DNA van de Europeaan, maar ook aan de genen van de inheemse Amerikanen. Ze hebben zich vermengd met een bevolkingsgroep die via de Beringerstraat naar het Amerikaanse continent reisden, zo’n 15.000 jaar geleden. Dit verklaart de recent ontdekte genetische connectie tussen Europeanen en de oorspronkelijke bewoners van Amerika.

Het onderzoek

Een onderzoeksteam bestaande uit wetenschappers van de universiteiten van Harvard en Tübingen baseren het voorgaande op genenonderzoek. Dit onderzoek hebben ze gedaan onder 2.350 moderne Europeanen en op botresten van negen prehistorische bewoners van het Europese continent. Zeven jagers-verzamelaars die circa 8.000 jaar geleden leefden in de omgeving van het hedendaagse Zweden, één jager uit dezelfde tijd, wiens resten werden gevonden in een grot in Luxemburg, en tot slot één boer uit Duitsland die één millennium later leefde. Daarnaast werd eerder gedaan genenonderzoek van botresten uit dezelfde tijd meegenomen in het onderzoek.

Eén van de hoofdonderzoekers, David Reich, is ervan overtuigd dat er waarschijnlijk meerdere oude volken hebben bijgedragen aan het moderne genenprofiel van de Europeaan. Voorlopig zal dit gissen blijven, omdat er zo beperkt DNA-materiaal beschikbaar is van dergelijke oude volken.

Bron: www.phys.org

Meer lezen

Tijdvakken