Geen foto
Europa

-

-

Moderne Europeaan stamt af van drie volken

Uit onderzoek blijkt dat de moderne Europeaan afstamt van drie verschillende volken. Hiervoor werd gedacht dat inwoners van Europa afstammen van twee verschillende bevolkingsgroepen, maar met dit onderzoek is er een tak toegevoegd aan de Europese stamboom.

Twee volken

Uit landen als het huidige Turkije, Syrië en Israël, trokken millennia geleden grote groepen boeren naar het Europese continent. Deze mensen werden uiterlijk gekenmerkt door een bleke huid en bruine ogen. Op dit moment leefden er al tienduizenden jaren jagers-verzamelaars op het Europese continent, met blauwe ogen en meer donkere trekken. Deze twee bevolkingsgroepen vermengden zich. Zodoende stamt de moderne Europeaan af van de combinatie van de twee. Hoewel correct, blijkt dit niet het complete verhaal.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Een derde bevolkingsgroep

Er blijkt een derde groep geweest te zijn die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van onze genen. Een oud, Noord-Euraziatisch volk dat vanaf de Siberische regio naar het Europese continent is getrokken, blijkt het derde volk te zijn waar Europeanen van afstammen. Ze hebben een relatief kleine bijdrage aan ons huidige DNA geleverd: ongeveer 20 procent van de genen van de moderne Europeaan zijn terug te voeren op dit volk.

Connectie met indianen

Deze stam heeft bijgedragen aan het DNA van de Europeaan, maar ook aan de genen van de inheemse Amerikanen. Ze hebben zich vermengd met een bevolkingsgroep die via de Beringerstraat naar het Amerikaanse continent reisde, zo’n 15.000 jaar geleden. Dit verklaart de recent ontdekte genetische connectie tussen Europeanen en de oorspronkelijke bewoners van Amerika.

Het onderzoek

Een onderzoeksteam bestaande uit wetenschappers van de universiteiten van Harvard en Tübingen baseren het voorgaande op genenonderzoek. Dit onderzoek hebben ze gedaan onder 2.350 moderne Europeanen en op botresten van negen prehistorische bewoners van het Europese continent. Zeven jagers-verzamelaars die circa 8.000 jaar geleden leefden in de omgeving van het hedendaagse Zweden, één jager uit dezelfde tijd, wiens resten werden gevonden in een grot in Luxemburg. Tot slot werd nog één boer uit Duitsland onderzocht die een millennium later leefde. Daarnaast werd eerder gedaan genenonderzoek van botresten uit dezelfde tijd meegenomen in het onderzoek.

Een van de hoofdonderzoekers, David Reich, is ervan overtuigd dat waarschijnlijk meerdere oude volken hebben bijgedragen aan het moderne genenprofiel van de Europeaan. Voorlopig zal dit gissen blijven, omdat er zeer beperkt DNA-materiaal beschikbaar is van dergelijke oude volken.

Bron: www.phys.org


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen