Anchor Church-grot

De Anchor Church-grot

Mike Bardill (CC BY-SA 2.0)

Grotwoning mogelijk het huis van middeleeuwse koning

Uit archeologsich onderzoek in Derbyshire, Engeland, is gebleken dat de Anchor Church-grot waarschijnlijk een 9de eeuwse woning is geweest. Lang werd aangenomen dat de grot een 18de eeuwse creatie was, maar nu blijkt dat het waarschijnlijk gaat om een authentiek Angelsaksische grotwoning. De archeologen vermoeden ook dat de grot oorspronkelijk bewoond werd door Eardwulf (ca. 790 - 830), koning van Northumbria van 796 tot zijn afzetting in 806.

Hoofdonderzoeker Edmund Simons, archeoloog bij de RAU, is opgegroeid in de regio Derbyshire en is al heel zijn leven gefascineerd door grotwoningen. In een interview met The Guardian liet Simons echter weten dat grotwoningen “zeer lastig om te dateren” zijn. “Door gebruik te maken van gedetailleerde opmetingen, luchtfoto’s en door de architectuur van de grot te bestuderen, was het mogelijk om een reconstructie te maken van het originele kamerplan.”


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Typerend Angelsaksisch

De smalle raam- en deuropeningen zijn volgens de archeologen typerend voor de vroegmiddeleeuwse architectuur van de regio. Bovendien komt de vorm waarin een pilaar in de grot uitgehakt is, sterk overeen met een pilaar in de Angelsaksichse grafkelder van Wiglaf, koning van Mercia van 827 tot 839. Tijdens de 18de eeuw heeft men in opdracht van een lokale edelman een gemetseld muurtje aangebracht en waarschijnlijk de deuropening vergroot, zodat vrouwen met hun brede rokken de grot binnen konden. Door deze aanpassingen werd lange tijd gedacht dat de grot een 18de eeuwse creatie was.

Oude legende

Volgens een oude legende zou de grot echter bewoond zijn door ene sint Hardulph, een vroegmiddeleeuwse kluizenaar en heilige. Door historici wordt aangenomen dat Hardulph dezelfde persoon is als koning Eardwulf van Northumbria, die in 806 werd afgezet, waarna hij een tijdlang in ballingschap leefde. Northumbria was een Angelsaksisch koninkrijk dat van 654 tot 954 bestond in het noorden van het huidige Engeland.

Het einde van de 8ste en begin van de 9de eeuw in Northumbria werden getekend door dynastieke strijd; meerdere adellijke families vochten om de troon. Het was destijds dan ook niet ongebruikelijk dat een Nortumbrische koning vermoord of afgezet werd.

Relatief luxe

Simons is ervan overtuigd dat Eardwulf tijdens zijn ballingschap als kluizenaar leefde in de Anchor Church-grot, waarna hij waarschijnlijk tot heilige is verklaard. Een kluizenaar moet in deze context niet gezien worden als een eenzaam figuur met een lange baard die afgezonderd van de samenleving woont. “Dit is iemand die discipelen heeft gehad en vereerd werd als heilige, waarschijnlijk al toen hij nog leefde. Hij had misschien niet meer een eigen feestzaal, maar hij had nog best een mooi vertrek.” aldus Simons. Als de theorie klopt dan zou de Anchor Church-grot wellicht “het enige overgebleven woonhuis uit de Saksische periode” zijn geweest.

Bronnen: RAU, The Guardian, Wikipedia.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen