Slag bij Tannenberg

De Slag bij Tannenberg

Publiek domein.

Gevonden middeleeuws zwaard mogelijk afkomstig van Slag bij Tannenberg

In de provincie Ermland-Mazurië in het noordwesten van Polen heeft amateurarcheoloog Alexander Medvedev met behulp van zijn metaaldetector een middeleeuws zwaard met bijbehorende schede en een riddergordel met twee messen gevonden. De wapens zijn mogelijk gebruikt tijdens de Slag bij Tannenberg (ook wel Slag bij Grunwald genoemd) in 1410, een van de grootste veldslagen uit de middeleeuwse geschiedenis.

“Dit is een fenomenale vondst. Voor voorwerpen die ongeveer 600 jaar in de grond hebben gelegen, zijn ze in een buitengewoon goede staat gebleven.” liet Medvedev weten aan het Poolse Persagentschap (PAP). Zijn vondst overhandigde hij aan de voorzitter van het regiobestuur van Ermland-Mazurië, die de wapens vervolgens weer schonk aan het Museum van de Slag bij Grunwald.

Vervolgonderzoek

Szymon Drej, directeur van het museum, liet weten dat verder archeologisch onderzoek gepland is in de regio waar Medvedev het zwaard vond. “Misschien is het mogelijk om de overblijfselen te vinden van de ridder aan wie deze wapens toebehoorden." aldus Drej. "De wapenset zal nu verder worden onderzocht. We hebben enkele vermoedens over de sociale status van de middeleeuwse zwaardbezitter en we zijn benieuwd wat er onder de roestlaag verborgen zit."


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Tijdens de Slag bij Tannenberg vochten ridders van de Duitse Orde (ook wel de Teutoonse Orde genoemd), aangevoerd door grootmeester Ulrich von Jungingen, tegen een alliantie van Poolse en Litouwse soldaten onder leiding van koning Wladislaus II Jagiello.

Ontstaan Duitse Ordestaat

De Duitse Orde was een ridderorde die werd opgericht in de nadagen van de (deels) mislukte Derde Kruistocht (1189-1192). Nadat de poging om Jeruzalem te heroveren was mislukt, richtte de orde zich in de dertiende eeuw op de kerstening van het gebied rondom de Oostzee. In 1226 vroeg hertog Koenraad van Mazovië (De regio rond Warschau) de orde om hem te ondersteunen in zijn strijd tegen de Pruzzen, een heidense stam in het Baltische gebied. Hierbij beloofde Koenraad dat de orde al het land zou krijgen, dat ze veroverden van de Pruzzen. In 1230 schonk de hertog de Duitse Orde dan ook het Kulmerland (het gebied tussen de rivieren Wisła, Drwęca en Osa) waarmee de Duitse Ordestaat geboren was. De Ordestaat zou zich al snel uitbreiden over het nog grotendeels heidense Baltische gebied. Op zijn hoogtepunt besloeg het gebieden in het huidige Estland, Letland, Litouwen, Duitsland, Polen, Rusland and Zweden.

Ontstaan Polen-Litouwen

Wladislaus II Jagiello (ca. 1352/1362-1434) was de laatste heidense hertog van Litouwen. In 1386 bekeerde hij zich tot het christendom en trouwde hij met de elfjarige koningin Hedwig van Polen (1373-1399). Toen Hedwig kwam te overlijden werd Wladislaus tot koning van Polen verkozen, waarmee hij een fundament legde voor het later Pools-Litouwse Gemenebest (1569-1795). Grootmeester Ulrich von Jungingen (1360-1410) van de Duitse Orde betwistte de oprechtheid van Wladislaus’ bekering en verklaarde hem de oorlog.

De Slag bij Tannenberg

De Duitse en Pools-Litouwse legers troffen elkaar tussen de dorpen Grunwald en Tannenberg. In eerste instantie leek het erop dat de Duitse Orde het gevecht zou winnen, maar uiteindelijk zou Wladislaus toch overwinnen. Ulrich von Jungingen kwam tijdens de slag om het leven, toen hij een mislukte cavaleriecharge leidde tegen Wladislaus’ koninklijke garde om de Poolse koning gevangen te nemen.

De Duitse nederlaag markeerde het begin van de teloorgang van de Duitse Ordestaat en de opkomst van Polen-Litouwen als een van de machtigste staten in Europa. De Duitse Ordestaat verloor nauwelijks territorium, maar het grootste gedeelte van de leiders van de Orde werd tijdens de slag gedood of gevangengenomen. Ook moest de Orde herstelbetalingen doen aan Wladislaus, wat economisch gezien een zeer zware last was. Wladislaus’ overwinning neemt daarom een belangrijke plaats in, in het collectief geheugen van Polen. Tegenwoordig wordt de slag bijvoorbeeld nog jaarlijks nagespeeld door honderden geschiedenisliefhebbers. 

Bronnen: Britannica, PAP, Wikipedia


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen