Noorse goden

Afbeelding van Thor

Public domain, via Wikimedia Commons

Dit zijn de 5 belangrijkste Noordse goden

Naast de Grieken en Romeinen, kenden ook de Vikingen een groot aantal sagen en mythes. Deze Noordse mythologie staat niet alleen bol van magische wezens als dwergen, elfjes en draken, maar vertelt ook het verhaal van tientallen goden. De bewoners van Scandinavië namen deze mythes over van de Germaanse stammen, die zich tussen de vierde en zesde eeuw over heel Europa verspreiden. Ze vereerden 'hun' goden in houten tempels, die meestal relatief eenvoudig waren. Hierdoor kan het soms lastig zijn om het belang van een bepaalde god in de Noordse/Noorse mythologie te bepalen. Om wat meer duidelijkheid te scheppen, hebben wij voor jou hier de vijf belangrijkste Noordse goden op een rij gezet.

1: Odin

Van alle Noordse goden was Odin ongetwijfeld de belangrijkste. Als ‘oppergod’ heerste hij over Asgaard, het rijk van de goden. Odin was wijs en had een enorme honger naar kennis. Dit ging zelfs zo ver, dat hij volgens de overlevering een van zijn ogen zou hebben geruild met de reus Mímir om uit diens bron te mogen drinken, een poel die oneindige wijsheid zou bevatten. Ook zijn magische krachten waren legendarisch, zo kon hij onder meer naar believen van vorm veranderen. Tegelijkertijd had deze eenogige god ook iets onvoorspelbaars over zich. Hij hield van conflicten en zette daarom zijn onderdanen tegen elkaar op. Daarom was Odin net zo geliefd als gevreesd onder de Vikingen. Bij de Germanen stond hij bekend als Wodan, naar wie de woensdag is vernoemd.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


2: Frigg (Frigga)

Als echtgenote van Odin, was Frigg voornaamste godin in de Noordse mythologie. Volgens de overlevering droeg ze een blauwe mantel, die de hemel symboliseerde. Qua wijsheid deed deze godin nauwelijks onder voor haar man, die ze ook regelmatig adviseerde. In de verhalen werd ze vaak afgebeeld als een moederfiguur. Frigg was dan ook de godin van het huwelijk, moederschap en het huishouden. Haar moederliefde kreeg echter een tragische kant, toen haar favoriete zoon Balder door toedoen van Loki werd gedood.

3: Thor

Thor is misschien wel de bekendste van alle Noordse goden. In de verhalen werd hij vaak omschreven als een brede krijgsman, met een felrode baard. Deze zoon van Odin was de god van de donder, die met zijn machtige hamer Mjölnir heerste over de stormen. Zijn rol was echter nog een stuk breder dan dat. Thor gold namelijk ook als de sterkste vechter onder de goden, die Asgaard beschermde tegen de aanvallen van de reuzen, die voortdurend met de Noordse goden overhoop lagen. Deze god was vrij populair onder de Germanen en Vikingen. Verrassend genoeg niet vanwege zijn verdiensten als krijger, maar eerder om de regen die hij tijdens de stormen zou laten vallen. Deze neerslag hadden de boeren immers hard nodig voor hun gewassen. Vandaag de dag leeft hij nog steeds voor in de donderdag, die naar zijn Germaanse tegenhanger Donar is vernoemd.

4: Freya

Soms wordt Freya met Frigg verward, maar we hebben hier toch echt met twee verschillende godinnen te maken. Net zoals de oppergodin, stond ook Freya voor vruchtbaarheid. Daarnaast was ze de godin van de passie en de liefde. Niet voor niets stond Freya bekend als de mooiste van alle Noordse godinnen. In de sagen gold Freya echter niet alleen als een begeerlijke vrouw, maar ook als een gastvrouw van de doden. Ze heerste namelijk over Folkvangr, een idyllische weide waar de helft van alle gesneuvelde krijgers naar hun dood terechtkwamen. De andere helft ging naar Odin in Walhalla. In het algemeen nemen historici aan dat de vrijdag naar Freya is vernoemd, hoewel dit volgens sommigen ook Frigg kan zijn geweest.

5: Loki

Binnen de Noordse mythologie was Loki een van de meest bijzondere figuren. Als afstammeling van de reuzen, was hij namelijk een buitenbeentje onder de goden. Bovendien had hij als god van de chaos en leugens een tweezijdig karakter. Enerzijds stond Loki bekend om als een geestig en charmant figuur, die zijn mede-goden met zijn slimmigheidjes regelmatig uit de brand hielp. Anderzijds kon hij ook sluw en wreed zijn, en haalde hij voortdurend listen en streken uit. Net als Odin, kon ook Loki naar believen van vorm veranderen, wat bij zijn doortrapte plannen vaak goed van pas kwam. De Vikingen aanbaden deze god niet en brachten ook geen offers aan hem. Wel speelde hij een grote rol in hun belangrijkste mythes en sagen.

Uiteindelijk maakte Loki het te bont toen Balder, de geliefde zoon van Odin en Frigg, door zijn streken om het leven kwam. De andere goden namen hem gevangen en bonden hem als straf vast op de bodem van een grot. Ze plaatsten een giftige slag op zijn hoofd, die zijn gif op Loki’s gezicht liet druppelen. Loki’s vrouw Sigyn ving het gif met een beker op, maar als deze vol zat druppelde er gif op Loki’s gezicht, waardoor de god dan kronkelde van de pijn. Volgens de overlevering zou hij zich dan zo hard los proberen te wringen dat de hele aarde ervan schudde. Hier kwamen volgens de Vikingen aardbevingen vandaan.   


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen