De gevonden klapstoel

De gevonden klapstoel

BLfD

Bijzondere grafgift: 1.400 jaar oude klapstoel gevonden in Duitsland

Bij grafgiften denken we al snel aan munten, sieraden of wapens. In het Duitse Endsee ontdekten archeologen echter een veel zeldzamere gift: een ijzeren klapstoel. Ze troffen deze stoel aan in een 1.400 jaar oud graf van een vrouw van hoge status. In Europa zijn er tot nu toe slechts 6 soortgelijke stoelen opgegraven, wat deze vondst tot een ‘absolute zeldzaamheid’ maakt.

Archeologen van het Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD) ontdekten de klapstoel in een vroegmiddeleeuws graf bij het dorpje Endsee, ongeveer 70 kilometer ten westen van Neurenberg. Hier groeven ze het ijzeren frame van de stoel op, van ongeveer 70 bij 45 centimeter. Uit nader onderzoek bleek dat dit frame uit ongeveer 600 na Christus afkomstig was. Hoewel alleen het ijzeren gedeelte van de klapstoel bewaard is gebleven, is het waarschijnlijk dat hij ook houten of metalen elementen bevatte, bijvoorbeeld voor het zitvlak.

Vrouw van hoge status

De stoel lag in het graf van een vrouw die tussen de 40 en 50 jaar oud was toen ze overleed. Dat ze iemand van hoge status was, blijkt uit de vele kostbare giften die ze bij zich droeg. Zo zat er een ketting van glaskralen om haar nek en droeg ze een riem met meerdere kristallen broches. Naast de stoel lag er ook een dierenbot aan de voeten van de vrouw. De archeologen vermoeden dat dit de rib van een koe was, die als vleesoffer in het graf is gelegd.

De gekleurde kralen in het graf wijzen erop dat de vrouw een hoge status had

De gekleurde kralen in het graf wijzen erop dat de vrouw een hoge status had

BLfD

Klapstoel als statussymbool

Ook de stoel zelf kan als een teken van hoge status worden gezien, zo vertelt Hubert Fehr, archeoloog bij het BLfD, aan Live Science: “[De klapstoel] had een hele special symbolische betekenis tijdens de oudheid. Het werd toen gebruikt als onderscheidingsteken of statussymbool voor bisschoppen, priesters, officieren en andere mensen met een hoge sociale status (…)”. Volgens het BLfD fungeerden klapstoelen in de Romeinse tijd soms als sella curulis, erezetels die alleen door de hoogste Romeinse functionarissen mochten worden gebruikt. Ook na de val van het Romeinse Rijk bleven deze stoelen nog lange tijd hun functie als statussymbool behouden.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Het komt niet vaak voor dat er stoelen in graven worden aangetroffen. In Europa zijn er tot nu toe slechts 29 middeleeuwse graven met stoelen gevonden, waarvan er 6 ijzeren exemplaren bevatten. In Duitsland is dit pas de tweede keer dat er zo’n graf is ontdekt. Opmerkelijk genoeg zijn de meeste klapstoelen in graven van vrouwen aangetroffen. Dit zouden we eigenlijk niet verwachten, aangezien het in de oudheid en vroege middeleeuwen voor het overgrote deel de mannen waren die hoge posten bekleedden. Volgens Fehr laat dit zien dat de vrouwen destijds ook verbonden waren aan de taal van machtssymbolen.

Het graf van bovenaf gezien, met de klapstoel en het skelet van de vrouw

Het graf van bovenaf gezien, met de klapstoel en het skelet van de vrouw

BLfD

Nog een graf gevonden

Vlak naast het skelet van de vrouw vonden de archeologen ook een graf van een man. Deze was begraven met een complete wapenuitrusting, waaronder een lans schild en spade. De archeologen vermoeden dan ook dat hij destijds een hoge militaire functie had. Verder bevatte het graf van de man ook een heupgordel met bronzen gesp, een heuptasje en een benen kam, die waarschijnlijk werd gebruikt voor het verzorgen van schapenvachten. De onderzoekers hopen via een röntgenscan meer te weten te komen over de identiteit van de man en vrouw.

Bronnen: Live Science, BLfD


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen