beeld van bijbelse koning opgegraven

Het gevonden beeld is 20 tot 25 centimeter groot.

Foto Gaby Laron (The Hebrew University of Jerusalem)

Beeld van Bijbelse koning opgegraven

Een klein onopvallend beeldje dat sinds deze maand in Israël wordt tentoon gesteld, kan wel eens iets heel bijzonders zijn. Archeologen vermoeden dat het gaat om een beeld van een Bijbelse koning.

Het hoofdje hoorde waarschijnlijk bij een beeld 20 tot 25 centimeter groot beeld waarmee een persoon ten voeten uit werd afgebeeld. Het beeldje beeld een man af, met een keurig bijgehouden baard, net gekamde haren en een rijk versierde haarband. Het beeld straalt een zekere rijkdom uit, waardoor archeologen vermoeden dat het om een beeld van een vooraanstaand persoon gaat. Waarschijnlijk een koning.

Onbekende koning

Welke koning is echter onbekend. Het beeld werd gevonden in de ruïnes van Tel Abel Beth Maacah, een stad die in het grensgebied tussen drie koninkrijken lag, daardoor zou het kunnen gaan om een koning van elk van die drie rijken. Archeologen noemen de namen van Koning Ahab van Israël, Koning Hazael van Aram-Damascus, of Koning Ethbaal van Tyre.

Tal Abel Beth Maacah

Alle drie de koningen worden genoemd in zowel de Bijbel als in andere bronnen. Ook de stad Tal Abel Beth Maacah komt voor in de Hebreeuwse Bijbel. Uit eerdere opgravingen op de plek blijkt dat het gebied bewoond was sinds de bronstijd, tot in de Ottomaanse periode. In de Bijbel wordt de stad genoemd in het boek 1 Koningen en in het boek 1 Samuel.

Rijk complex

De opgraving waarbij het hoofd van het beeldje werd gevonden vond plaats op een plek waarvan archeologen vermoeden dat het een citadel van een Israëlisch koning is geweest. De plek heeft al veel meer vondsten opgeleverd. In de resten van het paleis zijn sporen van metaalbewerking gevonden, maar er werd ook een rijkversierde Fenicische amfora gevonden. Het hoofd werd in de meest oostelijk gelegen ruimte van het complex gevonden.

Wetenschappelijke publicatie

De opgraving werd uitgevoerd door de Azusa Pacific University. In juni 2018 wordt een uitgebreid artikel over de opgravingen in Tal Abel Beth Maacah gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Near Eastern Archaeology.

Bron

Azusa Pacific University 

Afbeelding:

Het gevonden beeld. Foto Gaby Laron (The Hebrew University of Jerusalem)

Meer lezen