Papyrusfragment van 1500 jaar oud met Bijbelteksten ontdekt

In de John Rylands bibliotheek in Manchester is een 1500 jaar oud papyrusfragment uit Egypte gevonden, waarop verschillende passages uit de Bijbel te lezen zijn. Deze vondst geeft bijzonder nieuw inzicht in hoe de ‘gewone man’ in het vroege christendom met de Bijbel omging.

Ontdekking

Dr. Roberta Mazza, die verbonden is aan het onderzoeksinstituut van de John Rylands bibliotheek, ontdekte het papyrusfragment. Hij bestudeert duizenden ongepubliceerde documenten binnen de bibliotheek. Hij gaat ervanuit dat het fragment zich sinds 1901 in het gebouw bevindt.

Amulet

Op het papyrusfragment wordt naar verschillende Bijbelteksten verwezen, zo wordt Psalm 78 (vs. 23 en 24) en Mattheus 26 (vs. 28-30) aangehaald. Het stukje tekst verwijst in het bijzonder naar het heilig avondmaal als het manna van het Oude Testament. In het oude Egypte droeg men amuletten bij zich die zouden beschermen tegen gevaren. Deze amuletten waren vaak ook stukjes papyrus met gebeden (gericht tot de Egyptische- en Grieks-Romeinse goden). Waarschijnlijk hebben christenen in Egypte deze traditie vervangen door fragmenten uit de Bijbel bij zich te dragen.

Gewone man

Mazza is ontzettend enthousiast over de vondst. De eigenaar en schrijver van het papyrusfragment was waarschijnlijk een gewone man uit het dorpje Hermoupolis. Uit het fragment komt duidelijk naar voren dat de schrijver de Bijbel kent: hij citeert uit zijn hoofd, laten onder andere de verschillende spelfouten en fouten in de woordvolgorde zien. Deze ontdekking suggereert dat de kennis van de Bijbel in de zesde eeuw onder christenen veel groter was dan men eerder vermoedde. Niet alleen priesters en een kleine elite hadden veel Bijbelkennis, ook de gewone man dacht na over de Bijbel en las die naar alle waarschijnlijkheid.

Bron: www.refdag.nl

Afbeelding: Eerder gevonden papyrusfragment uit de derde eeuw, uit het boek Openbaringen, een boek uit het Nieuwe Testament. 

Meer lezen

Tijdvakken

Landen

Thema's