Archeologisch onderzoek Sandby Borg

Waarom werd het dorpje uitgemoord?

Daniel Lindskog

Archeologen ontdekken resten van massamoord in Zweden.

In Sandby Borg, in Zweden, hebben archeologen de overblijfselen van een grote moordpartij uit de vijfde eeuw opgegraven. Volgens hun publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Antiquity geeft de opgraving een bijzondere inkijk in het leven in het stadje Sandby Borg in de vijfde eeuw, tot dat tot een abrupt en gewelddadig einde kwam.

Opgravingen bij Sandby Borg

Samdby Borg, op het Zweedse eiland Öland is al sinds 2011 een belangrijke opgravingssite. Na de ontdekking van wat waarschijnlijk putten met geplunderd materiaal werd er een groot onderzoek opgezet. Al snel werd duidelijk dat de plek een gewelddadige geschiedenis had. Veel van de gevonden menselijke resten vertoonden sporen van verwondingen met scherpe voorwerpen, of verwondingen die door slagen met stompe voorwerpen waren toegebracht.

Het bloedbad van Sandby Borg

Het bloedbad van Sandby Borg moet hebben plaatsgevonden tussen het jaar 450 en 500 na christus. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk, maar volgens de archeologen zijn er verschillende overtuigende aanwijzingen dat het dorpje werd uitgemoord. De lichamen werden gevonden verspreid in en tussen de huizen, en niet zoals meestal na grote veldslagen, in massagraven. Dat wijst er volgens de archeologen op dat er na de moordpartij niemand meer terug kon, of wilde komen om de doden te begraven.

'Bevroren in de tijd'

Opmerkelijk is ook dat de moordpartij onverwacht heeft plaatsgevonden. Dat maken de archeologen op uit het feit dat er sporen zijn gevonden van half opgegeten maaltijden. In een van de lichamen werd een halve haring gevonden. Ook op andere plekken werden sporen gevonden van vee dat wel was geslacht, maar nog niet was opgegeten. Doordat het bloedbad plotseling en snel plaatsvond, en de plek daarna lange tijd onaangeroerd is gebleven, is een bijzondere inkijk in het alledaagse leven ontstaan.

Wie waren de aanvallers?

Wie de aanvallers waren en waarom zij het dorpje bij het fort uitmoordden, is onduidelijk. Het was geen plundertocht die was gericht op financieel gewin. Tussen de resten van het dorpje werden nog veel rijkdommen gevonden, waaronder Romeinse munten. Dat al die rijkdommen, alsmede vee werd achtergelaten, geeft aan dat dit geen 'gewone' plundertocht was. De archeologen suggereren daarom dat het gaat om een moordpartij met een politiek of misschien zelfs terroristisch motief, waarbij een nieuwe heersende partij met angst en gruwelen een leidende positie in de maatschappij afdwong.

Bron:

Cambridge University Press: A moment frozen in time: evidence of a late fifth-century massacre at Sandby borg

Afbeelding:

By Bairuilong [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons

Meer lezen