4.500 jaar oud graf bij Stonehenge gevonden

Het graf van een 20-jarige vrouw uit de Klokbekercultuur.

Wessex Archaeology

4.500 jaar oud graf bij Stonehenge gevonden

Archeologen hebben bij opgravingen in de buurt van Stonehenge bijzondere ontdekkingen gedaan. Een paar kilometer van de bekende stenen cirkel, groeven ze namelijk een 4.500 jaar oud graf uit de bronstijd op. En alsof dat nog niet genoeg is, troffen ze ook nog voorwerpen uit 3 verschillende tijdsperioden aan. Dit wijst erop dat er vele volken bij Stonehenge hebben geleefd en wellicht aan het monument hebben meegebouwd. De vondsten werden gedaan tijdens vooronderzoek voor de bouw van een nieuwe tunnel.

De bouw van een tunnel in dit gebied is controversieel. De tunnel moet de snelweg A303 vervangen die nu vlak langs Stonehenge loopt. Maar tegenstanders zijn bang dat het monument beschadigd raakt en talloze artefacten die nog niet zijn opgegraven, verloren zullen gaan. Daarom is Wessex Archaeology ingeschakeld om de grond langs de route van de tunnel te onderzoeken. Niet voor niets, want al tijdens het vooronderzoek stuitten de archeologen op een breed scala aan voorwerpen.

Klokbekercultuur

Zo troffen ze tijdens de opgravingen twee graven van ongeveer 4.500 jaar oud aan. De archeologen schrijven deze toe aan de klokbekercultuur (2.500-2.000 v.Chr.), die haar naam ontleent aan het gebruik om een aardewerken kerkklok-vormige beker met een overledene mee te begraven. De klokbekercultuur komt mogelijk oorspronkelijk uit Spanje en trok door Centraal- en West-Europa op zoek naar metaal.

In het eerste graf lag een simpele beker naast de botresten van een baby. Enkel de botjes uit het oor zijn gevonden. In het andere graf lagen de overblijfselen van een 20-jarige vrouw. Haar lichaam was opgekruld rond een versierde pot. In haar graf lagen ook restanten van een koperen priem en een klein, cilindervormig voorwerp van leisteen. Zoiets is nog niet eerder gevonden en moet nog onderzocht worden. Mogelijk was het de top van een ceremoniële houten staf.

Kamp van Vespasian

Ten oosten van de stenencirkel van Stonehenge vonden de archeologen greppels, die mogelijk bij een fort uit de ijzertijd behoorden. Vermoedelijk werd dit fort gebouwd door Vespasian, een Romeinse generaal die een legertroep leidde tijdens de invasie van Britannia (43 n.Chr.) en later keizer werd. Er is echter (nog) geen bewijs dat het fort verband houdt met Vespasian.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Omheining

De onderzoekers vonden ook een patroon van gedempte greppels in de vorm van een C. Het lijkt een omheining te zijn geweest. Hier in de buurt vonden de onderzoekers tevens een bijna complete pot uit de bronstijd (plaatselijk 1.900-1.000 v.Chr), wat doet vermoeden dat de omheining uit diezelfde periode stamt. Nog een argument daarvoor is dat hier ongeveer 3.500 jaar geleden een nederzetting was. In de grond rond de omheining lag veel verbrand vuursteen. Dit zou kunnen wijzen op bepaalde nijverheden, zoals metaal- of leerbewerking of een pottenbakkerij.

Voorwerpen uit de nieuwe steentijd

De archeologen vonden ook voorwerpen uit de nieuwe steentijd (plaatselijk 10.000-1.900 v.Chr), de tijd waarin de cirkel van Stonehenge werd gebouwd. Zo troffen ze onder meer aardenwerken servies en hertengeweien aan. Mogelijk zijn deze voorwerpen achtergelaten door degenen die de cirkel bouwden of bezochten.

De vondsten laten zien dat op deze plek over een periode van duizenden jaren veel verschillende volken hebben geleefd.  Het is mogelijk dat zij allemaal deel hebben gehad aan de bouw van Stonehenge.

Dit jaar (2021) start de archeologische opgraving bij Stonehenge. Het opgravingen zullen anderhalf jaar duren. De bouw van de tunnel staat gepland voor 2023.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


 

Meer lezen