Een van de gevonden graven bij Wendover, met daarin onde rmeer een broche en een 'wattenstaafje'

Een van de gevonden graven bij Wendover, met daarin onde rmeer een broche en een 'wattenstaafje'

HS2

1.500 jaar oude Angelsaksische begraafplaats ontdekt in Engeland

Tijdens archeologische vooronderzoek voor de aanleg van een hogesnelheidslijn bij Wendover, even ten noordwesten van Londen, is een bijzondere vroegmiddeleeuwse begraafplaats ontdekt. Archeologen stuitten hier op zo’n 140 Angelsaksische graven, van ca. 1.500 jaar oud. Extra bijzonder was dat bijna driekwart van alle graven luxueuze grafgiften bevat. De onderzoekers vermoeden dan ook dat dit grafveld destijds diende als laatste rustplaats voor de plaatselijke Angelsaksische elite.

Wetenschappers vermoeden al langere tijd dat het gebied rondom Wendover duizenden jaren geleden intensief werd bewoond. Tijdens de opgravingen werden deze vermoedens al snel bevestigd: de archeologen stuitten hier op bewijs van menselijke activiteit uit diverse periodes, waaronder de bronstijd, de ijzertijd en de Romeinse tijd. De meest opmerkelijke ontdekking was echter de Angelsaksische begraafplaats. In totaal troffen de archeologen hier 138 graven aan, afkomstig uit de 5e en 6e eeuw na Christus. Hiermee is dit grafveld een van de grootste Angelsaksische begraafplaatsen die ooit in Engeland is gevonden.

De ontdekte begraafplaats bij Wendover, in Buckinghamshire

De ontdekte begraafplaats bij Wendover, in Buckinghamshire

HS2

Begraafplaats van de Angelsakische elite

In de meeste graven troffen de archeologen waardevolle grafgiften aan, wat erop wijst dat de meeste individuen op de begraafplaats relatief welvarend waren. Zo groeven ze bijna 90 zilveren of vergulde broches op, die in de meeste gevallen bij het sleutelbeen van de overledene lagen. Dit doet vermoeden dat de overledenen waarschijnlijk mantels droegen toen ze werden begraven, die met deze broches op hun plek werden gehouden. Naast de broches groeven de archeologen nog een groot aantal andere grafgiften op, waaronder 51 messen, 40 gespen, 15 speerpunten en meer dan 2.000 kralen.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


De gevonden glazen kom, waarschijnlijk afkomstig uit het begin van de 5e eeuw

De gevonden glazen kom, waarschijnlijk afkomstig uit het begin van de 5e eeuw

HS2

Erfstuk uit Romeins Brittannië

Met name het graf van een vrouwelijk individu sprong eruit. Zij was namelijk met een zeer breed scala aan waardevolle grafgiften begraven, wat suggereert dat zij de hoogste status had van iedereen op de begraafplaats. In haar graf ontdekten de archeologen meerdere bronzen en zilveren ringen, broches, ijzeren gespen en diverse ivoren objecten. Ook troffen ze in het graf een vrijwel intacte glazen kom aan. Naar schatting stamt deze kom uit het begin van de 5e eeuw, waardoor het goed mogelijk is dat hij een erfstuk is uit Romeins Brittannië (43-410 na Christus).

Brittannië in de 5e eeuw

Brittannië in de 5e eeuw

mbartelsm, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Het begin van de Angelsaksische Tijd

De 5e en 6e eeuw waren een van de meer roerige periodes uit de Britse geschiedenis. Nadat de Romeinen zich in 410 uit Brittannië terugtrokken, kreeg het eiland in de loop van de 5e eeuw te maken met verschillende massale migratiegolven van Germaanse stammen, waaronder de Angelen en de Saksen Deze raakten al snel in conflict met de ‘oorspronkelijke’ Keltische bevolking (soms ook wel Keltische Britten genoemd). Er volgden meerdere decennia van chaotische strijd, maar uiteindelijk werden de Kelten vanaf 550 grotendeels naar afgelegen streken als Wales en Cornwall verdreven. In de tweede helft van de zesde eeuw versmolten deze heidense Angelen en Saksen hun gebieden uiteindelijk tot diverse kleine koninkrijken, waarmee, volgens de gangbare geschiedschrijving, ‘Angelsaksisch Engeland’ (ca. 450-1066) definitief een feit was.

Weinig bekend over deze periode

Aangezien er nauwelijks geschreven bronnen uit deze periode zijn overgeleverd, weten historici echter relatief weinig van het Engeland direct na de Romeinse terugtrekking. Dit maakt deze vondst dan ook extra interessant volgens dr. Rachel Wood, die als archeologe meewerkte aan de opgravingen. “Deze vondst is van enorme betekenis voor onze historische en archeologische kennis van Angelsaksisch Brittannië. (…) Vooral het feit dat deze begraafplaats zo dicht tegen het einde van de Romeinse tijd aan ligt maakt deze vondst extra spannend, aangezien dit een periode is waar we relatief weinig van weten. Deze artefacten zullen ons veel vertellen over hoe de mensen in deze tijd leefden, net als de gevonden botresten,” aldus Wood.

Bronnen: HS2, The Guardian, BBC, Britannica


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen