Graftombes Egypte

De recent ontdekte graftombes.

Egyptisch Ministerie van Oudheden en Toerisme

110 graftombes in Egypte ontdekt

Archeologen hebben in de Ad Daqahliyah-provincie in de Egyptische Nijldelta 110 graftombes ontdekt. Het gaat om 68 ovale tombes uit de Pre-dynastieke Periode (6000 - 3150 v. Chr.) en 37 rechthoekige tombes uit de Tweede Tussenperiode (1782 - 1550 v. Chr.). De overige vijf ovaalvormige graven dateren van de Proto-dynastieke Periode (3200 - 3000 v.Chr.).

In sommige graven zijn lichamen aangetroffen, zowel van kinderen als volwassenen. Ook is het lichaam van een baby gevonden, begraven in een groot aardewerken vat. Naast de menselijke overblijfselen deden de archeologen nog diverse andere vondsten in het gebied. Zo troffen ze hier onder meer aardewerken voorwerpen, ovens, fornuizen, funderingen, amuletten en sieraden aan.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Pre-dynastieke Periode (6000 - 3150 v. Chr.)

De Predynastieke Periode, ook wel prehistorisch Egypte genoemd, is een periode waarin jager-verzamelaar gemeenschappen in de regio zich langzaam ontwikkelden tot boerengemeenschappen met een vaste woonplek. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door het alsmaar uitbreiden van de Sahara en het droger worden van de regio. Mensen werden hierdoor gedwongen om zich steeds dichter bij de Nijl te vestigen (waar het land nog wel vruchtbaar was) en konden niet zoals voorheen rondtrekken in een groot vruchtbaar gebied.

Proto-dynastieke Periode (3200 - 3000 v.Chr.)

Deze periode wordt gekenmerkt door het ontstaan van proto-Egyptische staatjes en uiteindelijk de vereniging van heel Egypte. Het was een tijd waarin koningen (waarvan we sommige bij naam kennen) aan het hoofd stonden van relatief machtige koninkrijkjes. In deze periode werden ook voor het eerst hiërogliefen gebruikt. De meeste egyptologen zien koning Narmer (ca. 3273 – 2987 v.Chr.) als de eerste koning van een verenigd Egypte. Rond de tijd van zijn heerschappij eindigt dan ook de Proto-dynastieke Periode en gaat deze over in de Vroeg-dynastieke periode.

Tweede Tussenperiode (1782 - 1550 v. Chr.)

De Tweede Tussenperiode is de tijd tussen het Middenrijk (2040 - 1782 v.Chr.) en het Nieuwe Rijk (1550–1070 v.Chr.) en beslaat de 13de tot 17de dynastie van Egypte. Het was een tijd waarin het centrale gezag van de farao’s ernstig verzwakte en delen van het koninkrijk zich af begonnen te splitsen. Egypte verzwakte zelfs zo, dat de Hyksos, een semitisch nomadenvolk afkomstig uit Anatolië, Egypte rond 1720 v.Chr. kon binnenvallen en uiteindelijk veroveren. Omstreeks 1150 - 1125 v.Chr. werden de Hyksos pas weer verdreven, waarna de tijd van het Nieuwe Rijk aanbrak. Dit was een bloeiperiode waarin Egypte op het toppunt van zijn macht bereikte.

Oudheden en Toerisme

De ontdekking van de graftombes in de Ad Daqahliyah-provincie is de laatste in een reeks van archeologische ontdekkingen uit de afgelopen maanden. Zo werd in april van 2021 bijvoorbeeld een faraostadbij Luxor gevonden en in februari werd de oudste bierbrouwerij ter wereld gevonden. Het Egyptisch ministerie van Oudheden en Toerisme investeert momenteel veel in archeologisch onderzoek. Sinds de Egyptische Revolutie in 2011 heeft de Egyptische toeristensector het namelijk flink te verduren gehad.  Door de archeologische monumenten meer in de schijnwerpers te zetten, hoopt de regering weer meer toeristen aan te trekken.

Bronnen: Ancient Egyptian Culture, NOS, Psych, Wikipedia.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen