munten onder scandinavische kerken

Onder dit soort kerken werden veel munten gevonden.

Pixabay

Waarom liggen er zoveel munten onder Scandinavische kerken?

Tijdens archeologische onderzoeken onder middeleeuwse kerken op verschillende plekken in Scandinavië, ontdekten archeologen honderdduizenden munten. Daarnaast vonden archeologen ook veel kralen en haarspelden. Waarom liggen die daar?

De munten werden gevonden onder de vloeren van houten kerken in Scandinavië. Tijdens de middeleeuwen stonden er in Noorwegen alleen al waarschijnlijk duizenden van dit soort kerken. In tegenstelling tot de meeste kerkgebouwen in Europa hadden die kerken geen stenen vloeren maar vloeren van hout.

Noorse staafkerken

In Noorwegen staan nog 28 houten staafkerken, maar er zijn nog veel meer kerken waarvan de eerste bebouwing uit de middeleeuwen stamt. Onder de nu nog bestaande houten kerkvloeren, troffen archeologen talloze voorwerpen aan. Munten, haarspelden, kralen en zelfs parels lagen verborgen onder de planken. De meesten onder Noorse kerken, en de kerken op het Zweedse eiland Gotland. Bij elkaar werden in Zweden, Noorwegen en Denemarken meer dan 100.000 munten gevonden.

Inzicht in religieuze cultuur

De vondsten geven een mooi inzicht in de religieuze cultuur in middeleeuws Scandinavië. Bij de opgravingen ontdekten de archeologen namelijk patronen in de vondsten. Zo werden voorwerpen die met de vrouwelijke kerkbezoekers worden geassocieerd, zoals haarspelden en parels, meestal slechts in delen van de kerken gevonden. In de Bungekerk op Gotland lag maar liefst 95% van de gevonden haarspelden in het noordelijke deel van de kerk. Dat wijst er volgens archeologen op dat er in de kerk een strikte verdeling was tussen mannen en vrouwen. De vrouwen stonden in het noordelijke deel, de mannen in het zuidelijke deel van de kerk. De positie van de vrouwen viel daarbij extra op. Het noorden werd in de Scandinavische cultuur veel geassocieerd met duisternis en de koude natuurkrachten.

Geld bij de kerkdienst

Voor de munten geldt een andere verklaring. De enorme hoeveelheid munten geeft enerzijds aan dat munten in middeleeuws Scandinavië al gemeengoed waren. Mensen namen ze mee naar de kerk als offergift om zo zegeningen te kopen, of als boetedoening. Dat wil volgens de archeologen echter niet zeggen dat de munten bewust in de vloer van de kerk zijn gelegd. Het is waarschijnlijker dat de kerkgangers de munten verloren tijdens de dienst, bijvoorbeeld tijdens de momenten waarbij tijdens de dienst gecollecteerd werd.

Bron:

Sciencenordic: Thousands of medieval trinkets discovered underneath Scandinavian churches 

Afbeelding:

Pixabay

Meer lezen