De gevonden vikinghal, van bovenaf gezien

De gevonden vikinghal, van bovenaf gezien

Nordjyske Museer

Vikinghal uit tijd van Harald Blauwtand gevonden in Denemarken

Deense archeologen hebben de resten van een uitzonderlijk grote vikinghal gevonden in het noorden van Jutland. Waarschijnlijk diende dit gebouw als een ontmoetingsplek waar werd onderhandeld en politieke beslissingen werden genomen. Op basis van het ontwerp van deze hal, vermoeden de archeologen dat het bouwwerk stamt uit de tijd van koning Harald I (958-986), ook wel bekend als Harald Blauwtand, naar wie de hedendaagse Bluetooth-technologie is vernoemd.

Archeologen van het Nordjyske Museer ontdekten de restanten van dit bouwwerk bij Hune, in de Deense regio Noord-Jutland. Wat hen meteen opviel was de enorme omvang van deze hal. De hal was zo’n 40 meter lang en 8-10 meter breed, waarbij het dak met 10-12 grote eikenhouten palen omhoog werd gehouden. Hiermee is dit bouwwerk “de grootste vondst uit de Vikingtijd van deze aard van het afgelopen decennium,” aldus archeoloog Thomas Rune Knudsen, die de opgraving leidde. Naar schatting stamt de vikinghal uit de periode 950-1050. De onderzoekers vermoeden dat het gebouw naast zijn ‘alledaagse’ functies ook als een soort prestigieuze ontmoetingsplek diende, waar de lokale elite bijeenkwam om politieke besluiten te nemen.

Archeologen doen onderzoek tijdens de opgravingen van de Vikinghal

Archeologen doen onderzoek tijdens de opgravingen van de Vikinghal

Nordjyske Museer

Harald Blauwtand

Het ontwerp van de hal vertoont volgens de archeologen gelijkenissen met dat van andere bouwwerken, die zijn gevonden in diverse ringforten uit het bewind van de Deense koning Harald I ‘Blåtand’ (‘Blauwtand’ in het Nederlands). Als voorbeelden noemen ze onder meer bouwwerken uit de forten van Fyrkat en Aggersborg. Daarom denken de archeologen dat de hal ook tijdens het bewind van Harald is gebouwd. De meeste mensen kennen deze koning tegenwoordig van de huidige Bluetooth-technologie die naar hem is vernoemd, maar onder historici staat hij eerder bekend om zijn rol de verspreiding van het christendom in Denemarken. 

Runesteen

Waarschijnlijk diende de hal als woning/boerderij van een machtige lokale familie, wat zijn rol als ontmoetingsplek mede verklaart. Wie hier dan precies resideerde is niet helemaal zeker, maar de archeologen hebben wel een sterk vermoeden. Vlak bij de vikinghal is namelijk een runesteen gevonden, die suggereert dat dit land toebehoorde aan een edelman genaamd Runulv den Rådsnilde. Deze runensteen van 1,5 meter hoog dateert uit de periode 970-1020, wat ruwweg overeenkomt met de periode waarin de hal waarschijnlijk is gebouwd. Op de steen staat de tekst gegraveerd: ‘Hove, Thorkild en Thorbjørn plaatsten de steen van hun vader Runulv den Rådsnilde’.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Ondanks deze aanwijzing zijn de archeologen nog wel wat terughoudend met hun conclusie. “Het is moeilijk te bewijzen dat het gebouw toebehoorde aan de familie van Runulv den Rådsnildes, maar het is zeker een mogelijkheid", aldus Knudsen. "In ieder geval vallen zowel de runesteen als de hal onder dezelfde sociale klasse, namelijk de maatschappelijke elite."

Nordjyske Museer

Nordjyske Museer

Deze Runesteen uit 970-1020 werd vlakbij de vikinghal gevonden

Hoe verder?

Het grootste deel van het gebouw moet nog worden uitgegraven. "Het lijkt zeer waarschijnlijk dat er nog meer huizen rondom de locatie kunnen staan", vertelt Knudsen. "Tot nu toe hebben we slechts de helft van de hal blootgelegd, maar het zou vreemd zijn als er niets anders in de nabije omgeving zou zijn. Een dergelijk gebouw staat zelden op zichzelf." Zodra het weer het toelaat, willen de archeologen daarom hun opgravingen voortzetten. Daarnaast zijn ze ook van plan een koolstofdatering uit te voeren, om de leeftijd van het gebouw nauwkeuriger vast te stellen. Naar verwachting zullen de resultaten hiervan eind 2023 bekend zijn.

Bronnen: Live Science, Smithsonian Magazine, Nordjyske Museer


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen