Amenhotep III

Een van de gevonden sfinxdelen

Egyptisch ministerie van Oudheden en Toerisme.

Twee grote sfinxbeelden ontdekt bij Luxor

Een team van Duitse en Egyptische archeologen heeft een groot aantal bijzondere artefacten opgegraven bij de Egyptische stad Luxor. Het team vond grote zandstenen brokstukken afkomstig van twee sfinxen, drie bustes van de leeuwinnengodin Sechmet en verscheidene overblijfselen van versierde muren en zuilen. Deze ontdekkingen zijn het resultaat van een langdurig archeologisch onderzoek, dat al loopt sinds 1998.

Het langdurige archeologische project bij Luxor heeft als doel om zo veel mogelijk restanten op te graven van de ‘Tempel van een miljoen jaar’ van farao Amenhotep III (ca 1401 - 1351 v.Chr.). Dit was een gigantisch tempelcomplex, omringd door een dikke buitenmuur van 550 lang en 700 meter breed. Helaas vernietigde een aardbeving de tempel rond 1200 v.Chr. Ook na deze natuurramp kreeg het complex het zwaar te verduren. De ruïnes van de tempel werden in de eeuwen daarop namelijk herhaaldelijk geplunderd door schatzoekers. Bovendien gebruikten latere farao’s de brokstukken als bouwmateriaal voor hun eigen tempels. Al is er in de loop der eeuwen dus veel verloren gegaan, onder de grond is nog steeds veel te vinden.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Amenhotep III

-

Egyptisch Ministerie van Oudheden en ToerismeSfinxen bij de ingang van de tempel

De ingang van de tempel werd overbrugd door drie pylonen, met elk twee grote beelden aan weerszijden. Tegenwoordig staan alleen de twee beelden van de eerste pyloon nog overeind.

Amenhotep III

Een digitale reconstructie van hoe de tempel er uit heeft moeten zien vergeleken met de huidige situatie

N. Hampikian via L.I.S.A.De nieuw ontdekte sfinxdelen werden gevonden op de plek waar de derde pyloon heeft gestaan. Nadat de archeologen de brokstukken zorgvuldig schoonmaakten, werden inscripties op delen van de borst zichtbaar. Op één van deze inscripties is het einde van een koninklijke titel te lezen, die vertaald kan worden als “geliefd door Amon-Ra”. De archeologen concludeerden dat deze brokstukken afkomstig zijn van beelden van Amenhotep III, in de vorm van een sfinx. De farao wordt hier afgebeeld met een nemes op zijn hoofd en een koninklijke baard. Een voorlopige schatting stelt dat de beelden ongeveer acht meter lang waren. Momenteel probeert men de beelden te restaureren, waarna ze op hun originele plek teruggezet zullen worden.

Beelden van een leeuwengodin

Ook werden drie bustes van Sechmet gevonden, godin van de vergelding, ziekte en leeuwinnen. Het lijkt erop dat Amenhotep een groot belang aan haar hechtte, aangezien er al tientallen beelden van Sechmet op deze locatie gevonden zijn. Ook deze beelden worden gerestaureerd, waarna ze publiekelijk tentoongesteld zullen worden.

Amenhotep III

Twee van de gevonden bustes van Sechmet

Egyptisch Ministerie van Oudheden en Toerisme.Feestelijke rituelen

Ten slotte vonden de archeologen verscheidene overblijfselen van versierde muren en zuilen. Hierop zijn motieven te zien van de viering van het Heb-sed-festival. Dit was een Oud-Egyptisch jubileumfeest om de langdurige heerschappij van een farao te vieren. Een eerste Heb-sed-festival zou gehouden worden na de eerste dertig jaar van een farao’s regeerperiode, waarna er iedere drie jaar weer een viering plaatsvond.

Amenhotep III

Overblijfselen van versierde muren

Egyptisch Ministerie van Oudheden en Toerisme.Volgens hoofdonderzoeker Hourig Sourouzian is vooral de vondst van de sfinxen belangrijk, aangezien hun vindplek aantoont waar de route van de derde pyloon naar het peristyle hof zich bevond. Zo kunnen de archeologen een beter beeld krijgen van hoe de tempel er precies uit heeft moeten zien.

Bronnen: Ahram Online, LISA.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Meer lezen