Spectaculaire vondst: 1.000 jaar oud Boeddhistisch klooster

Andere afbeeldingen van Tara

Brooklyn Museum via Wikimedia Commons

Spectaculaire vondst: 1.000 jaar oud Boeddhistisch klooster

In India zijn resten van een Boeddhistenklooster uit de tiende eeuw gevonden. Bij de opgravingen stuitten de archeologen onder meer op elf standbeelden. Deze vondsten leveren nieuwe informatie op over de geschiedenis en verspreiding van het Boeddhisme in Oost-India.

Vorig jaar vonden archeologen van de Archaeological Survey of India drie grafheuvels in het Hazaribagh district, in het noordoosten van India. Bij opgravingen aan de eerste heuvel kwam gelijk een groot altaar naar boven, evenals twee kleinere. In januari dit jaar werd de tweede grafheuvel onderzocht waarbij de genoemde elf beelden zijn gevonden. De archeologen denken daarom dat hier vroeger een kleine boeddhistische tempel heeft gestaan, of anders mogelijk een combinatie van een klooster en een altaar.

Het Boeddhisme

De stichter van het Boeddhisme is Gautama Boeddha (480-400 v.Chr) uit Nepal. Hij reisde India rond om zijn leer te verkondigen en zijn groep volgelingen groeide. Na zijn overlijden breidde het Boeddhisme zich verder uit over India. Dit kwam grotendeels door keizer Ashoka (keizer van 268-232 v.Chr.) die zich tot het Boeddhisme bekeerde en het in zijn rijk verspreidde. In de eeuwen daarna ontstonden er meerdere stromingen binnen het Boeddhisme. Zoals het Vajrayana (ook wel het Trantrische Boeddhisme genoemd) dat ontstond in de 3e eeuw en is gebaseerd op de tantra’s, de geschriften van het Boeddhisme.

De Pala’s

Onderzoek wijst uit dat de vondsten waarschijnlijk afkomstig zijn uit de tijd van de Pala’s. Deze boeddhistische dynastie heerste tussen de achtste en de elfde eeuw over grote delen van Bengalen. Hoewel de Pala’s tolerant stonden tegenover de hindoeïstische meerderheid in Bengalen, probeerden ze toch  verspreiding van het Boeddhisme te stimuleren, onder andere door een groot aantal kloosters te laten bouwen.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Beelden van Tara

In het klooster zijn zes stenen beelden van Boeddha gevonden en vijf van Tara. Tara is in het Boeddhisme de godin van wijsheid en bevrijding. Ze heeft 21 verschillende gedaanten, met elk hun eigen kleur. Hoewel twee van de beelden van Tara zijn gebroken, leveren ze toch interessante nieuwe informatie op. Deze twee exemplaren bevatten namelijk inscripties in het Devanagari, die niet op de andere beelden te zien zijn. Momenteel buigt een team van paleografen zich over de vertaling van de inscripties.

Boeddhistische stroming

Het klooster werd gevonden aan een voormalige route tussen Sarnath en Bodh Gaya, waar Boeddha verlichting zou hebben ontvangen. De beelden van Tara doen vermoeden dat dit een belangrijk bedevaartsoord was van de Vajrayana-stroming. Het Vajrayana is een stroming binnen het boeddhisme, die vooral bekendstaat om haar mystieke en occulte elementen. Rituelen spelen hierbij een belangrijke rol.

Mogelijk levert deze opgraving ook nieuwe informatie op over de verspreiding van het Boeddhisme in India. Het is echter nog te vroeg om er uitspraken over te doen, want het onderzoek is nog in volle gang.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Meer lezen