Dit ijzeren zwaard bij Nara viel direct op vanwege zijn lengte (2,3 meter)

Dit ijzeren zwaard bij Nara viel direct op vanwege zijn lengte (2,3 meter)

Nara prefectural Archaeological Institute of Kashihara

‘Reuzenzwaard’ van 2,3 meter gevonden in Japanse grafheuvel

Dat er zwaarden in grafheuvels worden gevonden lijkt op zich niet zo bijzonder. Maar dit exemplaar in Japan springt er toch net wat meer uit. Hier hebben archeologen namelijk een ‘reuzenzwaard’ van maar liefst 2,3 meter gevonden in een 1.600 jaar oude grafheuvel. In een gevecht is dit wapen volgens experts waarschijnlijk nooit gebruikt, ze gaan ervan uit dat het vooral een ceremoniële functie had: om het graf te beschermen tegen kwade geesten. Het zwaard was overigens niet de enige bijzondere vondst, in de heuvel groeven de archeologen ook nog een grote schildvormige bronzen spiegel op.

De archeologen stuitten in november 2022 op het zwaard en de spiegel tijdens opgravingen bij de Tomio Maruyama-grafheuvel in het Japanse Nara, even ten oosten van Osaka. Dit grafmonument heeft een diameter van 86 meter en was zo’n 10 meter hoog. De afgelopen jaren verrichten archeologen hier al meerdere opgravingen, waarbij ze onder andere landbouwwerktuigen, bronzen gereedschappen en versierde spiegels naar boven hadden gehaald. Naar schatting stammen zowel het zwaard als de spiegel uit de vierde eeuw na Christus. Hiermee komen ze dus uit de zogenaamde Kofuperiode (300-538 na Christus), die tegenwoordig vooral bekend is vanwege zijn sleutelgatvormige grafheuvels.

Zwaard ter ere van ‘slangengod’

Het gevonden zwaard bestaat uit ijzer en valt, naast zijn enorme lengte, ook op door zijn licht slingerende kling, die hierdoor een bijna slangachtige vorm krijgt. Volgens de archeologen wijst dit erop dat het een zogenaamd ‘dakoken-zwaard’ was, een type wapen dat meestal wordt gelinkt aan de verering van de Japanse slangengod. Er zijn tot nu toe meer dan 80 van dit soort zwaarden in Japan gevonden. Met zijn 2,3 meter lengte, onderscheidt dit exemplaar zich echter duidelijk van de rest, hiervoor was het langste gevonden dakoken-zwaard ‘slechts’ 85 cm lang.

De meeste gevonden spiegels van dit type zijn rondvormig, dus ook deze spiegel is zeker bijzonder.

De meeste gevonden spiegels van dit type zijn rondvormig, dus ook deze spiegel is zeker bijzonder.

Nara City Board of Education

Bijzondere spiegel

Minstens zo bijzonder was volgens de archeologen de bronzen spiegel die tijdens dezelfde opgraving werd gevonden. Deze spiegel lag in een laag van klei boven op een houten doodskist. Op het oppervlak waren twee ronden patronen gekerfd, die er volgens de archeologen op wijzen dat we hier te maken hebben met een ‘daryukyo-spiegel’. Dit zijn spiegels met daarop patronen die zijn gebaseerd op mythologische wezens, waarvan de meeste exemplaren in het westen van Japan zijn gevonden. De meeste bronzen spiegels die tot nu toe in Japanse graven zijn gevonden hebben echter een ronde vorm, terwijl het exemplaar in Nara schildvormig is. Ook is hij met een lengte van 64 cm en breedte van 31 cm buitengewoon groot, er is tot nu toe slechts één bronzen spiegel met een vergelijkbare omvang gevonden in Japan. Al met al geen alledaagse vondst dus.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Maar waarom was dit zwaard dan zo groot gemaakt? Zo’n lange kling zou in de strijd immers uiterst onpraktisch zijn geweest. De archeologen gaan er daarom van uit dat het zwaard niet bedoeld was voor in een gevecht, maar eerder een ceremoniële functie had. Samen met de spiegel, zou hij in het graf zijn gelegd om de overledene tegen kwade geesten te beschermen. Hier werden destijds in Japan ook schilden voor gebruikt, wat meteen de vorm van de spiegel zou verklaren. Hierbij heeft men de zwaard en het spiegel mogelijk extra groot gemaakt om hun ‘macht’ in het hiernamaals te vergroten.

Wie ligt er in dit graf?

De gevonden doodskist is nog niet opengemaakt. Wel hebben de archeologen een vermoeden van wat voor iemand erin zou kunnen liggen. De meeste experts gaan er namelijk van uit dat de Tomio Maruyama-grafheuvel is aangelegd voor iemand van zeer hoge status, die destijds de heersende Yamato-keizerdynastie steunde. Mogelijk behoord ede gevonden doodskist volgens de archeologen dus toe aan iemand die op zeer goede voet stond met deze persoon. Bovendien wijzen het zwaard en de rituele spiegel erop dat hij waarschijnlijk betrokken was bij militaire en religieuze aangelegenheden.

De onderzoekers laten weten dat ze in de nabije toekomst de doodskist verder zullen bestuderen. Aangezien het graf niet verstoord is door rovers, is de kans groot dat er nog menselijke resten in liggen. Zowel het zwaard als de spiegel worden momenteel gerestaureerd.

Bronnen: Heritage Daily, The Japan Times


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen