Geen foto

Permanente nederzetting in Afrika blijkt 70.000 jaar oud

Permanente nederzetting in Afrika blijkt 70.000 jaar oudPoolse archeologen van het Archeologisch en Etnologisch Instituut in Poznan hebben in Noord-Soedan een 70.000 jaar oude nederzetting gevonden. De vondst is opmerkelijk, aangezien er voorheen van werd uitgegaan dat permanente nederzettingen pas na de Great Exodus uit Afrika werden gebouwd in Azië en Europa.

Affad 23

De opgravingen werden gedaan op het Affad 23 terrein in de Nijlvallei in Noord-Soedan. Het is de vroegst gevonden locatie waar bewijzen zijn gevonden van permanente menselijke bewoning. De vondst toont aan dat de menselijke ontwikkeling in Afrika al verder gevorderd was tijdens het Midden-Paleolithicum dan gedacht werd.

Dierlijke resten in nederzetting

Er werd in 2013 voor het eerst gestuit op houten structuren bij opgravingen in de regio. Door verder onderzoek werd de omvang van het dorp duidelijk en werden een jachthut en vuursteenwerkplaats opgegraven. Naast de nederzetting richten de onderzoekers zich ook op de dierlijke resten die aangetroffen zijn bij opgravingen. Ondanks de primitieve wapens en werktuigen konden de vroegere bewoners jacht maken op grote zoogdieren zoals olifanten, buffels en nijpaarden. Ook zijn er resten aangetroffen van apen en ratachtigen.

Onderzoek naar preservatie nederzetting

Het belangrijkste doel van de onderzoekers is het precies dateren van de nederzetting. Hiervoor wordt samengewerkt met onderzoekers van de Oxford Brookes Universiteit. Door de geografische geschiedenis van het gebied te bestuderen hopen de onderzoekers meer duidelijkheid te krijgen over de klimatologische factoren die ervoor hebben gezorgd dat de nederzetting zo goed bewaard is gebleven.

Bronnen

www.pasthorizonspr.com

 

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's