Oudste wapens Noord-Amerika

Een van de stenen speerpunten

Center for the Study of the First Americans, Texas A&M University

Oudste wapens van Noord-Amerika gevonden

In de buurt van Austin, in Texas hebben archeologen de oudste resten van wapens die ooit in Noord Amerika gevonden zijn, opgegraven. Op de Debra L. Friedkin-site, vonden archeologen 15.500 jaar oude speerpunten en gereedschap aan.

De vondst schept een nieuw licht op de theorieën over de komst van de mens naar Noord-Amerika. Lang werd gedacht dat het Clovis-volk de eerste mensen in Noord-Amerika waren, maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat die theorie niet klopt. De vondsten die bij de Debra L. Friedkin-site zijn gedaan, zijn ouder dan de sporen die tot nu toe van de Clovis-mensen bekend zijn. Ze werden gevonden in een aardlaag onder een laag waarin resten uit de Colvistijd gevonden werden. Het onderzoeksteam spreekt over een ‘droomvondst’.

Stenen speerpunten

De speerpunten zijn gemaakt van hoornsteen en zijn ongeveer zeven tot tien centimeter groot. Van de Clovis-mensen is bekend dat zij tijdens de ijstijd met stenen wapen joegen op mammoeten en ander groot wild dat in de omgeving leefde. Die wapens zijn op verschillende plekken in Texas en het noorden van Mexico gevonden. Waarschijnlijk gebruikten de pre-clovis culturen hun wapens ook op dezelfde manier.

De Debra L. Friedkin-site

De Debra L. Friedkin-site is een plek waar sinds 2006 archeologisch onderzoek wordt gedaan naar de oudste bewoning van Noord-Amerika. Onderzoekers van de Texas A&M University werken daar sinds dat jaar aan onderzoek, dat steeds meer sporen uit de pre-Covis tijd oplevert. De vindplaats ligt aan de rivier Butter Creek en dichtbij een plaats waar makkelijk hoornsteen gewonnen kon worden. Daarom vermoeden de archeologen dat de vroege bewoners van Norod Amerika zich hier graag ophielden, omdat er het hele jaar door een grote hoeveelheid water en grondstoffen toegankelijk was. Dichtbij de huidige vindplaats werden in de jaren 90 al grote opgravingen naar de Clovis-cultuur en andere paleo-indiaanse culturen gedaan.  

Bron:

Texas A&M University: Texas A&M Prof Finds Oldest Weapons Ever Discovered In North America

Meer lezen