Vloektablet

Het gevonden vloektablet.

ABR/Michael C. Luddeni.

Oudste vermelding van Hebreeuwse God mogelijk ontdekt

Een team van archeologen beweert in de Westelijke Jordaanoever de oudste vermelding gevonden te hebben van ‘JHW’, ofwel Jahweh, de Hebreeuwse benaming voor God. Deze ontdekking is nog niet door andere wetenschappers geverifieerd, maar de archeologen denken dat ze een zogenaamd vloektablet hebben ontdekt uit ca. 1.200 - 1.400 v.Chr. Dit zijn vaak kleine dunne loden plaatjes, waar magische formules op werden gekrast, om iemand mee te vervloeken. Als de bewering klopt, dan zou dit vloektablet met de naam Jahweh enkele honderden jaren ouder zijn dan de tot nu toe oudst bekende vermelding.

Wat is er gevonden?

Het gaat om een vierkant loden plaatje van 2,5 centimeter in lengte en breedte, met daarop het woord ‘vloek’ drie keer ingekrast, gevolgd door ‘je bent vervloekt door God’. De woorden zijn geschreven in het Proto-Sinaïtische schrift. Proto-Sinaïtisch werd rond 1.850 v.Chr. ontwikkeld door sprekers van semitische talen, die de Egyptische hiërogliefen als basis gebruikten voor hun schrift.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Tekens

De Proto-Sinaïtische tekens die de archeologen menen ontdekt te hebben op het tablet.

Gershon Galil.

Hoe is het gevonden?

Het vloektablet is ontdekt tijdens het schoonmaken van materiaal dat tijdens eerdere archeologische onderzoeken is afgedankt. Deze ‘archeologische restjes’ zijn waarschijnlijk afkomstig van een opgraving in de jaren ‘80 op de Ebal, een 940 meter hoge berg op de Westelijke Jordaanoever. Hier werden destijds ruïnes ontdekt die tegenwoordig de Tempel van Jozua genoemd worden. Sommige historici menen namelijk dat de ruïnes daar een altaar vormden van de Bijbelse Jozua, waar deze belangrijke leider van de Israëlieten dierenoffers bracht aan God. Deze bewering wordt echter door vele historici ook weer tegengesproken.

Altaar van Jozua

Het altaar van de Ebal.

zstadler via Wikimedia Commons.

Datering

Op basis van de vorm van het schrift op het vloektablet, en de dateringen die in de jaren ‘80 zijn gedaan op de waarschijnlijke vindplaats, hebben de archeologen geconcludeerd dat het tablet uit de periode tussen ca. 1.400 - 1.200 v.Chr. moet stammen. Door middel van isotopenonderzoek is ook vastgesteld dat het lood afkomstig is uit een Griekse mijn, waarvan bekend is dat hij zeer actief was in deze periode.

Als dit onderzoek door andere wetenschappers wordt bevestigd, dan zou dat betekenen dat het kleine stukje lood de oudste vermelding van Jahweh bevat. De tot nu toe oudst bekende vermelding komt van een inscriptie uit de tiende eeuw v.Chr. Verder onderzoek zal dit dus nog moeten uitwijzen.

Bronnen: Live Science, Wikipedia (1) (2). 


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen