Geen foto
Verhaal Adam en Eva

'De zondeval'

Cornelis van Haarl, 1592, publiek domein.

Oudste scheppingsverhaal Adam en Eva ontdekt

Onderzoekers van de Protestantse Theologische Universiteit hebben twee Ugaritische kleitabletten uit de 13e eeuw v.Chr. geanalyseerd. De tabletten werden meer dan een eeuw geleden aangetroffen in Syrië en vertellen een mythe van Adam. Het scheppingsverhaal op de tabletten heeft veel overeenkomsten met het Bijbelse scheppingsverhaal en kan de wijze waarop we deze interpreteren mogelijk veranderen.

Vondst tabletten 

De tabletten zijn onderdeel van een collectie en werden in de jaren ’70 al vertaald. Niet eerder werden de tabletten bij elkaar gevoegd. De onderzoekers Marjo Korpel en Professor Emeritus Johannes de Moor hebben de Ugaritische tekst naast het Bijbelboek Genesis gelegd en de verschillen en overeenkomsten aan het licht gebracht. Zo spreekt de tekst over de oppergod El - een naam voor God die ook in de Bijbel voorkomt - en een godenrijk.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Mythisch scheppingsverhaal

Adam en Eva zijn in de mythe goden en leven samen in de “wijngaard van de grote goden”. De kwaadaardige god Horon probeert de macht van El over te nemen en als straf stuurt El hem uit de wijngaard. Als wraak vergiftigd Horon de Booms des Levens in de wijngaard waardoor deze de Booms des Doods wordt. De goden besluiten dat Adam de strijd aan moet gaan met Horon. Adam raakt vergiftigd door een beet van Horon, die zichzelf heeft veranderd in een reusachtige slang. Door het vergif wordt Adam sterfelijk en als troost schenkt de zonnegodin hem een vrouw en de mogelijkheid tot voortplanting.

Zondeval

Door de gift van de zonnegodin kan de sterfelijke Adam samen met zijn vrouw op een zekere manier het eeuwige leven behouden, namelijk door het doorgeven van het leven aan andere generaties. Opvallend is dat de eerste zonde in dit mythische verhaal niet door de mens begaan wordt, maar door een god. De onderzoekers brengen dit jaar een boek uit met alle bevindingen, overeenkomsten en verschillen, die zij hebben gedaan.

Bron: www.pthu.nl


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen