Henan

De provincie Henan

Publiek domein

Oudste muntfabriek ooit gevonden in China

Tijdens opgravingen in Guanzhuang, een archeologische vindplaats in de Chinese provincie Henan, is een bronsgieterij gevonden uit 770 voor Christus. Ook vonden archeologen bewijs dat men hier ergens tussen 640 en 550 v.Chr. begon met het slaan van munten. Hiermee is deze gieterij waarschijnlijk de oudste gevonden muntfabriek ooit.

De stad Guanzhuang werd gesticht rond 800 v.Chr. en is bewoond tot ca. 450 v.Chr. Sinds 2011 voeren archeologen er opgravingen uit. Daarbij zijn onder ander andere resten van een stadsmuur en een gracht gevonden, evenals keramieken voorwerpen en graven. Deze vondsten “suggereren dat deze plek een regionaal centrum was voor de Zheng staat,” aldus de auteurs van het artikel dat over dit onderzoek verscheen in Antiquity. Zheng was een Chinese staat ten tijde van de Zhou-dynastie (1046 v.Chr. – 256 v.Chr.).


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Wat is er gevonden?

De bronsgieterij werd even buiten de poorten van de binnenmuur van Guanzhuang ontdekt. Hier zijn twee spadevormige bronzen munten gevonden, samen met tientallen kleien mallen waarin de munten gegoten werden. Eén van de munten is nog in nagenoeg perfecte staat en heeft een lengte van vijftien centimeter, een breedte van ruim zes centimeter en een gewicht van 27 gram.

Het komt niet vaak voor dat munten gevonden worden, samen met de mallen waarin zij gegoten zijn. De mallen stelden de archeologen in staat om een koolstofdatering uit te voeren, waardoor munten met behoorlijke zekerheid gedateerd kon worden.

Voor het eerst in China of Europa?

De vondst ondersteunt de theorie dat men in China als eerste begon met het slaan van munten, niet in West-Anatolië of Griekenland zoals sommige historici denken. Helemaal definitief is dit bewijs echter niet, aangezien er Lydische munten bestaan (gevonden in het westen van het huidige Turkije) die gedateerd zijn op 630 - 600 v.Chr. Deze munten zijn dus ouder dan de gevonden mallen in Guanzhuang. Maar de oudste Lydische muntfabriek ooit gedateerd, komt uit de periode 575 - 550 v.Chr. Waarschijnlijk is deze dus jonger dan de muntfabriek in Guanzhuang.

Politiek of handelaren?

De bronsgieterij ligt net buiten de binnenmuren van de Guanzhuang. Binnen deze muren lag waarschijnlijk het bestuurscentrum van de stad . Dit kan volgens de archeologen betekenen dat “het slaan van munten in ieder geval erkend werd door de lokale autoriteiten.” Dit zou dan weer de theorie ondersteunen dat muntgeld werd ontwikkeld door regeringen - en niet door handelaren zoals soms ook gesuggereerd wordt. De vondsten bij de bronsgieterij kunnen hier volgens de archeologen echter geen uitsluitsel over geven; “het geringe aantal vondsten (...) maakt het moeilijk om een verband te leggen tussen de bronsgieterij en handelaren of de lokale regering (...) De invloed van politieke inmenging op het ontstaan van een muntproductie, blijft een onderwerp voor vervolgonderzoek.”

Bronnen: Antiquity, ART News, National Geographic.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen