Gezichtscrème

Het 2.700-jaar-oude potje gezichtscrème

Han et al. / Archaeometry

2.700-jaar-oude gezichtscrème gevonden in Chinees graf

Archeologen hebben een opmerkelijke vondst gedaan aan de zuidelijke rand van het Chinese Loess Plateau. In het graf van een oude Chinese edelman vonden ze een potje gezichtscrème. Voorheen zijn wel vaker cosmetische producten opgegraven, maar die zijn meestal gevonden in graven van vrouwen. 

In een 2.700-jaar-oude graftombe werd het versierde bronzen potje gevonden, met daarin een substantie die bij nader onderzoek dus (zeer waarschijnlijk) gezichtscrème bleek te zijn. De crème bestond uit dierlijk vet, vermengd met een mineraal dat uit zogenaamd maanmelk gehaald wordt. Dat laatste is een witte crèmeachtige substantie die zich in bepaalde soorten grotten, op natuurlijke wijze vormt. 

Oudste tot nu toe

De edelman is begraven ergens gedurende de Periode van Lente en Herfst (722 - 481 v.Chr.) op een locatie die destijds de hoofdstad van het koninkrijkje Rui vormde, een vazalstaat van de Oostelijke Zhou-dynastie. Dankzij die leeftijd is de gezichtscrème de oudste ooit gevonden in een mannelijk Chinees graf. Voorheen was de oudste gezichtscrème gevonden in een graf dat stamt uit de periode van de Drie Koninkrijken (220 - 280 n.Chr.) zo’n 700 tot 1000 jaar jonger dus. Het is gebleken dat Chinese cosmetica een veel oudere traditie kent dan we dachten, ook voor mannen. 


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Samenhang met de opkomst van het Taoïsme

De Periode van Lente en Herfst en de daaropvolgende Periode van Strijdende Staten (481 - 221 v.Chr.) waren de tijd van de opkomst van het Taoïsme. Binnen deze filosofische en religieuze stroming werd al gauw zaken als duurzaamheid, onsterfelijkheid en verlossing belangrijk. De onderzoekers van de crème vermoeden ook dat het gebruik van maanmelk samenhang heeft met de opkomst van het Taoïsme. Zo werd het verkennen van grotten aangemoedigd en werden bekende grotten vaak gekozen als plek om Taoïstische rituelen uit te voeren. Het is waarschijnlijk dat men door het verkennen van deze grotten op het maanmelk is gestuit, waar dan weer allerlei religieuze betekenissen aan gekoppeld werden. 

Bronnen: Ancient-Origins, Archaeometry.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Meer lezen