Prehistorische nederzetting Finland

Archeologe Eveliina Salo verzamelt monsters op de bodem van het meer.

Jesse Jokinen/Museovirasto

Opgraving levert bewijs voor steentijdbewoning in Finland

Finland staat bekend als een land van duizenden meren. Maar dat was ooit anders. Dat blijkt uit de vondst van een prehistorische nederzetting op de bodem van een meer.

In de vroege steentijd was Karelië, in het zuidoosten van Finland een stuk droger dan nu. Het water stond meters lager en het meer Kuolimojarvi, nu een van de grotere meren in het gebied, was nog een verzameling kleine meertjes. Tijdens de vroege steentijd kwam hier verandering. De waterspiegel steeg, meren en rivieren ontstonden, met als finale de doorbraak van wat nu de rivier Vuokis richting het Ladogameer is, zesduizend jaar geleden.

Prehistorische nederzettingen onder water

Er werd wel vermoed dat er tijdens deze periode veel nederzettingen onder water zijn verdwenen, maar tot nu toe was daar geen enkel archeologisch bewijs voor gevonden. Het oudste archeologische bewijs van bewoning in Karelië stamt uit de periode van na de grote doorbraak van de rivier Vuokis. Tot nu. Op de bodem van het meer Kuolimojarvi zijn sporen van bewoning van zo'n zesduizend tot tienduizend jaar oud gevonden.

Resten van een haardvuur

In de bodem van het meer, in een baaitje aan de westoever, troffen de archeologen de resten van een haardvuur aan, samen met door mensen bewerkte stenen. De stenen en de laag houtskool die in de bodem werd gevonden zijn volgens de archeologen duidelijk van voor de periode dat de waterspiegel steeg. Het is de archeologen gelukt om monsters van de houtskool en de aardlagen eromheen te nemen. Nu proberen ze om daar materiaal uit te halen dat geschikt is voor datering.

Nieuw onderzoeksgebied voor Finse archeologen

Voor de Finnen is het een bijzondere vondst. Het is nu duidelijk dat er vroege steentijdbewoning in Karelië is en dat betekent weer dat er een compleet nieuw onderzoeksveld voor de Finse archeologen bij is gekomen. Omdat veel van de grote Finse meren dezelfde soort wisselingen in de waterspiegel hebben doorgemaakt, is het waarschijnlijk dat er op veel meer plekken dit soort vondsten onder water kunnen worden gedaan. Doordat veel van die vondsten waarschijnlijk in een zuurstofarme omgeving liggen, hopen de archeologen dat er ook nog organische vondsten gedaan kunnen worden.

Bron:

Universiteit van Helsinki: Archaeologists found traces of submerged Stone Age settlement in south­east Finland

Meer lezen