Geen foto
Neanderthaler

'Le Moustier' 

Charles R. Knight (1920), publiek domein.

Neanderthalers stierven uit door overweldigend aantal Homo Sapiens

De Neanderthalers leefden pakweg 180.000 jaar geleden. Hoewel het wordt aangenomen dat Neanderthalers geen directe voorouders van de moderne mens zijn, wijst recent onderzoek uit dat de twee soorten wel degelijk met elkaar concurreerden. Er zouden zoveel Homo Sapiens het leefgebied van de Neanderthalers binnen zijn gekomen, dat de Neanderthalers simpelweg uitstierven.

100.000 jaar lang, ver voordat de moderne mens op aarde verscheen, hadden de Neanderthalers heel Europa voor henzelf. Totdat de Homo Sapiens naar het continent migreerden vanaf Afrika, zo’ n 40.000 jaar geleden. Onderzoekers discussiëren al jaren over hoe lang de Neanderthalers toen nog in leven bleven, want uiteindelijk verdwenen ze van het continent.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Paul Mellars en Jennifer French, beiden archeologen van de Universiteit van Cambridge, besloten het archeologische bewijs van zowel de Neanderthalers als de Homo Sapiens nader te bekijken in het gebied waar het meeste graafwerk heeft plaatsgevonden: Zuidwest-Frankrijk. Ze bekeken drie verschillende prehistorische culturen en tijdperiodes: de Late Mousterian, van 55.000 tot 44.000 jaar geleden; de Châtelperronian, van 44.000 tot 40.250 jaar geleden; en de Aurignacian, van 40.250 tot 35.000 jaar geleden.

Wat is onderzocht?

Voor elke periode onderzochten Mellars en French drie aspecten voor de populatie. Ten eerste het aantal terreinen waar Neanderthalers en Homo Sapiens zich bevonden en ten tweede de grootte van deze terreinen. Daarna werd de ‘intensiteit van occupatie’ bepaald, wat gemeten werd door het aantal gevonden gereedschap en het indertijd geconsumeerde vlees door de Neanderthalers en moderne mensen. Zowel de grootte van de terreinen als de intensiteit van occupatie bleek voor de Homo Sapiens uiteindelijk ongeveer twee keer groter te zijn dan voor Neanderthalers, en het aantal terreinen was bijna vier keer zo groot.

Mellars en French beweren dat elk van deze demografische indicatoren een onafhankelijke aanduiding is voor populatienummers. Als ze worden opgeteld zou het een schatting zijn van het verschil in populatie. Zodra ze dat deden, concludeerden ze dat de moderne mens de Neanderthalers met een factor van negen tot tien in aantal overtroffen.

Overweldigende numerieke overmacht

Het team schrijft dat de “numerieke overmacht alleen al een krachtige al dan niet overweldigende factor” is geweest voor de Homo Sapiens om de Neanderthalers uit te laten sterven. Dit zou vooral tot stand zijn gekomen door de concurrentie op het gebied van jagen voor voedsel. “Het is een algemene ecologische wet dat twee soorten niet in dezelfde niche kunnen leven,” adus Jean-Pierre Bocquet-Appel, paleograaf bij de Franse onderzoeksagentschap CNRS.

Bron: Sciencemag.org


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen