Geen foto

Moderne mens al 130.000 jaar geleden uit Afrika vertrokken

Moderne mens al 130.000 jaar geleden uit Afrika vertrokkenDoor een internationaal onderzoeksteam is vastgesteld dat de moderne mens eerder vanuit Afrika naar andere continenten is gereisd dan voorheen werd gedacht. Door analyse van de genetische diversiteit en schedelmetingen van Afrikaanse en Aziatische populaties wordt de komst van mensen van Afrika naar Azië geschat op 130.000 jaar geleden. 

Onderzoek bevolkingsgroepen

Wanneer mensen zich vanuit Afrika in andere continenten zijn gaan vestigen is een veel gedebatteerde vraag onder wetenschappers. Het internationale gezelschap onderzocht tien Afrikaanse en Aziatische bevolkingsgroepen. Uit hun onderzoek blijkt dat de eerste verspreiding van mensen naar Azië al zo’n 130.000 jaar geleden plaatsvond en de trek naar het noorden van Eurazië, het supercontinent dat Europa en Azië bij elkaar vormden, vond zo’n 50.000 jaar geleden plaats.

Samenhang onderzoeksresultaten en archeologische vondsten

De onderzoeksresultaten staven met archeologische bewijzen van nederzettingen die eerder werden aangetroffen op het Arabische schiereiland. Deze vondsten wezen er op dat er al 125.000 jaar geleden mensen woonden in het gebied. Genetische studies en fossielen tonen aan dat de voorvaderen van de moderne mens al zo’n 200.000 jaar terug in Afrika voorkwamen en dat deze zo’n 125.000 tot 60.000 jaar geleden Afrika verlieten.

Bronnen

www.popular-archaeology.com

 

Meer lezen