Geen foto
200 miljoen jaar geleden

-

-

Meteorietinslag 200 miljoen jaar geleden luidde dinosauriërs in

Paleontoloog Jan Smit gaat dit voorjaar op een congres in Wenen dieper in op de bekendmaking van een grote meteorietinslag die ongeveer 200 miljoen jaar geleden heeft plaatsgevonden. Deze inslag zou vermoedelijk het ontstaan van de dinosauriërs hebben ingeluid. De tot nu toe enige bewezen grote meteorietinslag is die van 66 miljoen jaar geleden, waardoor de dinosauriërs uitstierven.

Meteorietsporen in Montenegro

Smit vond in Montenegro mogelijke sporen van de meteorietinslag toen hij in een kleilaag iridium aantrof, een stof die kan wijzen op een meteorietinslag. De brokstukken van de meteoriet zelf heeft Smit niet gevonden. Volgens hem is er een kans dat deze in het water liggen. De sporen in de kleilaag laten volgens Smit wel zien dat een eventuele inslag van aanzienlijk formaat moet zijn geweest.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Ontstaan en uitsterven dinosauriërs

Al langer vermoedt men dat er in de prehistorie meerdere grote meteorietinslagen hebben plaatsgevonden die het leven op aarde aanzienlijk hebben veranderd. Er is echt nooit voldoende bewijs gevonden om dit te bevestigen. De enige bewezen grote meteorietinslag is die van 66 miljoen jaar geleden in Mexico. Door deze inslag stierven de dinosauriërs uit. Volgens Smit viel er dus 140 miljoen jaar daarvoor ook een grote meteoriet op aarde. Deze zorgde er waarschijnlijk voor dat de zoogdierachtige reptielen die toen leefden uitstierven en het aantal dinosauriërs toenam. Volgens Smit is met deze ontdekking het beginpunt van de dinosauriërs in kaart gebracht.

Bron: ad.nl
 

Meer lezen