paaseiland beelden

Een uitgegraven beeld op Paaseiland

-

Hoofden op Paaseiland hebben ondergrondse lichamen

Al jaren wordt er onderzoek verricht aan de beroemde stenen hoofden op Paaseiland, waarvan de meeste mensen denken dat dit alleen hoofden zijn. Vorige week zijn er echter foto’s van de opgravingen van een beeld vrijgegeven, waaruit blijkt  dat de hoofden ook lichamen bevatten. De beelden liggen tot hun schouders begraven onder het aardoppervlak.

De standbeelden zijn vanaf 1.100 voor Christus tot 1.800 na Christus gemaakt, tot de komst van de Westerlingen de cultuur veranderde. Archeologen hebben inmiddels 887 beelden geïnventariseerd, maar naar verwachting staan er op het eiland in totaal meer dan 1.000 exemplaren. De beelden zijn niet door mensen begraven, maar belandden deels onder de grond door eeuwen van blootstelling aan de omgeving.

Wetenschappelijk verantwoorde opgraving

In november 2011 werd er op Paaseiland voor het eerst  een beeld op de wetenschappelijk verantwoorde manier en met complete documentatie opgegraven. Eerder opgegraven beelden zijn niet gedocumenteerd en sommige beelden zijn gedurende vele jaren opgegraven door plunderaars.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Tot nu toe heeft de opgraving bewijs opgeleverd, waarmee kan worden aangetoond dat er bij de beelden ceremonies werden uitgevoerd. Tevens werden er grote hoeveelheden verf aangetroffen. Archeologen denken dat  de beelden geschilderd werden en dat de bevolking zichzelf ook beschilderde. Dichtbij het beeld zijn ook graven met menselijke resten aangetroffen.

Enorm karwei

Uit de recente opgravingen is gebleken dat het maken van de beelden een enorm karwei moet zijn geweest. Er zijn meer dan 500 stenen werktuigen aangetroffen. De beelden werden met verschillende typen gereedschap gehouwen. Groot gereedschap voor het grove werk en kleine werktuigen van vulkanisch glas voor de details. Ander gereedschap werd gebruikt om de beelden te schuren en te polijsten.

Binnen de site zijn paalkuilen aangetroffen die groot genoeg waren voor een grote boomstam. Bovendien zijn er op de beelden verscheidene schuurplekken, waar waarschijnlijk ooit touw heeft gezeten. Vermoedelijk werden de beelden hiermee op op hun plaats gezet.

Reden van bestaan

De functie van de beelden blijft onbekend. Wel is er recentelijk een steen met inscripties aangetroffen bij één van de hoofden. Archeologen vermoeden dat deze tekens voor identificatie bestemd waren. Misschien behoorde het beeld toe aan een bepaalde familie of subgroep. Het standbeeld stelde een stamhoofd of familielid voor, waarschijnlijk geen bewakers zoals veel wordt gedacht.

Latere standbeelden waren veel gedetailleerder en individualistisch, wat mede de verandering in de cultuur aantoont. De samenleving werd in de loop der jaren ook steeds individualistischer.
Tussen oktober en november 2012 zullen de opgravingen worden hervat. 

Bron: Foxnews


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Meer lezen