Holenleeuwen in prehistorisch heiligdom

Russische archeologen in de Oeral hebben een ongekende vondst gedaan. Tijdens opgravingen in de diepste lagen van de Imanaigrot zijn honderden botten en resten aangetroffen van prehistorische dieren. Ook zijn er speerpunten ontdekt. De vondst duidt op menselijke en dierlijke activiteit en kan ons veel leren over de prehistorische interactie tussen dieren en mensen. 

Meer dan 500 botten en dierlijke fragmenten zijn ontdekt. Het grootste deel van deze resten is afkomstig van prehistorische leeuwen. Vermoedelijk zijn deze dieren hier gedood als onderdeel van een religieus ritueel, mogelijk als offer. De resten werden aangetroffen in de diepste delen van de grot; de leeuwen kunnen deze plek nooit hebben bereikt zonder hulp van de oermens.

 Een offerritueel

Er zijn meer resten die duiden op offering. Opmerkelijk was een schedel van een holenbeer, doorboort met een speer. Speerpunten waren echter de enige menselijke resten in de grot. Er zijn geen gereedschappen gevonden, dus de grot werd waarschijnlijk niet door de oermensen bewoond. Waarschijnlijk vormde de grot een onbewoond heiligdom.

 30.000 jaar oud?

De leeftijd van de vondsten is nog niet bekend. Vondsten in hogere grondlagen hebben echter een ouderdom van 30.000 jaar. Er wordt vermoedt dat de nieuwe vondsten afkomstig zijn uit hetzelfde tijdperk. De vindplaats lag lager en besloeg een terrein van zes bij zes meter. Botresten werden gevonden op een diepte van zestig centimeter.

De euraziatische holenleeuw

De euraziatische holenleeuw was groter dan de moderne leeuw. Het leefde ongeveer tussen 370.000 voor christus tot 10.000 voor christus en was ruim drie meter lang, hiermee is het ruim 25 procent groter dan de moderne leeuw. De gevonden resten duidden waarschijnlijk op 4 of 5 holenleeuwen.

Relatie tussen leeuw en mens

 De interactie tussen oermensen en leeuwen, zoals deze is aangetroffen in de grot, is verassend volgens wetenschappers. Eerder zijn er vergelijkbare vondsten gedaan van dierenresten, maar die duidden niet zo duidelijk naar het buitensporige gebruik van geweld als de overblijfselen in de Imanaigrot. Ook de schaal is anders; nog nooit werden er zó veel resten van prehistorische leeuwen aangetroffen op één plek.

Bron

- siberiantimes.com, 'Worlds greatest ever haul of supersize cave lion bones found in Urals'

Afbeelding

Wikimedia Commons, 'European Cave Lions'

Meer lezen

Tijdvakken

Landen

Thema's