De Egyptische grafkelder waarin zich de mummies bevinden

De Egyptische grafkelder waarin zich de mummies bevinden.

Egyptisch Ministerie van Oudheden.

Egyptische tombe opgegraven

In Egypte is een grafkelder opgegraven waarin onder andere tientallen mummies lagen. De grafkamer is gewijd aan een persoon die Tjt heette. De tombe stamt uit het begin van de hellenistische periode, ongeveer de vierde en derde eeuw v.Chr.

Vondsten

In de tombe zijn veel verschillende objecten gevonden, waaronder fragmenten van twee houten sarcofagen, meerdere vazen die nog voedsel bevatten, zo’n 35 mummies, een brancard van palmhout en linnen, materiaal voor het mummificeren, een lamp en een aantal dodenmaskers.

Eigenaar van de tombe

Helaas is er erg weinig bekend over wie er in de tombe begraven is. Op fragmenten van een van de sarcofagen is een tekst weergegeven waarin de naam van de overledene wordt genoemd en een aanroeping wordt gedaan naar enkele Egyptische goden.

Indeling van de tombe

De tombe is uit de rotsen uitgehouwen. De ingang van de tombe was niet zichtbaar omdat die was afgesloten door een stenen muur. Nadat deze werd weggebroken, verscheen een trap naar beneden, waar zich de grafkamers bevinden. In de grootste kamer lagen wel dertig mummies.

Andere tombes

De gevonden tombe is onderdeel van een project van de afgelopen drie jaar waarin nog 25 andere tombes zijn opgegraven. Deze tombes liggen, samen met nog zo’n 300 andere tombes in de omgeving van het mausoleum van de Aga Khan, een Egyptische imam. Dit ligt in de westelijke Nijloever.

Bronnen

Afbeelding

Meer lezen