De oorspronkelijke inwoners van Amerika zijn afkomstig van drie migratiestromen.

Eerste Amerikanen stammen af van drie migraties

De oorspronkelijke inwoners van Amerika zijn afkomstig van drie migratiestromen. Een internationaal onderzoeksteam heeft uitgewezen dat de voorouders van de oorspronkelijke inwoners van Amerika afkomstig zijn van minstens drie migratiestromen. Eerder onderzoek wees al uit dat de eerste bewoners van het continent uit Azië en mogelijk zelfs uit Europa zijn gemigreerd.

Het onderzoek werd gehouden door professor Andres Ruiz-Linares van de University College London en professor David Reich van de Harvard Medical School. “Er is jarenlang getwist over de vraag of de mensheid via één of meerdere migratiestromen uit Siberië naar Amerika is gekomen,” aldus Ruiz-Linares. “Ons onderzoek maakt een einde aan deze discussie: de oorspronkelijke inwoners stammen niet af van één enkele migratie.”

De onderzoekers analyseerden het DNA van 52 inheemse bevolkingsgroepen en 17 Siberische bevolkingsgroepen. Uiteindelijk onderzochten zij meer dan 300.000 DNA sequenties om genetische overeenkomsten en verschillen tussen de populaties te bevestigen. Zij concludeerden hieruit dat het overgrote deel van deze mensen afstammen van één groep migranten, maar dat er minstens twee daaropvolgende migratiestromen hebben plaatsgevonden die eveneens hun genetische sporen hebben achtergelaten.

Aziatische overeenkomsten

De genetische imprint van de tweede en derde groep werden voornamelijk teruggevonden in Arctische populatiegroepen die de Eskimo-Aleoetische talen spreken (een talengroep afkomstig uit Groenland, Canada, Alaska en delen van Siberië) en de Canadese Chipewyan bevolking die de Na-Denétalen spreekt. Toch zijn er ook veel sporen van de eerste migratiegroep in het DNA van deze mensen aanwezig. Dit suggereert dat de twee latere migratiestromen gemixt zijn met de afstammelingen van de eerste migratiestroom nadat zij in Noord-Amerika zijn aangekomen.

De gelijkenissen zijn volgens medeonderzoeker Reich het meest aanwezig in de Eskimo-Aleoetische en Na-Denétalen sprekende bevolkingen. Deze groepen tonen namelijk meer overeenkomsten met de huidige Oost-Aziatische volkeren, terwijl de overige Amerikaanse bevolkingsgroepen veel minder overeenkomsten met hun Aziatische voorouders vertonen.

Het onderzoek is gepubliceerd op de wetenschapssite Nature.

Eerste inwoners

Het afgelopen jaar kende veel onderzoeken naar de eerste bewoners van Noord-Amerika. Zo werd begin dit jaar duidelijk dat de oorsprong van deze bevolkingsgroep in een kleine regio in het zuiden van Siberië ligt. De Beringlandbrug (het droge stuk land tussen Azië en Amerika dat tijdens de laatste ijstijd bestond) liet het toe dat deze mensen migreerden naar Amerika. De conclusies van dit onderzoek leverden de eerste nauwkeurige connecties tussen volken van Azië en Noord-Amerika.

Niet veel later kwamen de resultaten van een ander onderzoek aan het licht, die zouden bewijzen dat Europeanen de eerste inwoners van Noord-Amerika waren. Deze conclusies zijn gebaseerd op een reeks opgegraven gereedschappen, die overeenkomsten vertonen met gereedschappen uit de Europese Solutréen-cultuur.

Bron: Popular Archaeology

Meer lezen