Deed droogte maya's de das om

Droogte kan een grote bijdrage geleverd hebben aan de ondergang van de Maya's.

Afbeelding Pixabay

Deed droogte de Maya’s de das om?

Waardoor kwam de Maya-beschaving ten einde? Die vraag houdt wetenschappers al jaren bezig. Nieuw onderzoek van de University of Cambrigde wijst uit dat het veranderende klimaat een aanzienlijke rol kan hebben gespeeld.

Onderzoekers van de universiteit deden isotopenonderzoek in sporen van gips dat werd gevonden langs de oevers van het Chichancanab-meer. Uit de analyse van de isotopen bleek dat het waterpeil in het Chichancanab-meer in de periode dat de Mayacultuur eindigde, veel lager stond. Dat is volgens de onderzoekers te wijten aan een periode van grote droogte, waarin er meer water uit het meer verdampte dan dat er door neerslag bij kwam.  

Grote afname neerslag

Naar schatting nam de neerslag tijdens de periode waarin de Mayacultuur ten einde kwam met bijna de helft af. In sommige extreem droge periodes nam de neerslag zelfs met zeventig procent af. Welke rol deze droogte precies heeft gespeeld, is volgens de onderzoekers niet duidelijk, maar zij zien een sterke correlatie tussen het klimaat in deze periode en de gebeurtenissen.

Einde van de Mayacultuur

Waardoor de Mayacultuur precies eindigde is nog steeds een onopgeloste vraag. Vast staat dat vanaf het begin van de tiende eeuw er geen nieuwe monumentale bouwwerken meer werden gebouwd en dat het onderhoud aan de al bestaande infrastructuur eindigde. Dat lijkt te wijzen op een ineenstorting van de machtsstructuren die zulke bouwwerken mogelijk maakte. De oorzaak voor die instorting is waarschijnlijk een ingewikkelde combinatie van factoren, zoals overbevolking, uitgeputte landbouwgronden en grote ontwrichtende oorlogen. Zoals het er nu naar uitziet, moeten we het veranderende klimaat daar ook bij noemen.

Bron:

University of Cambridge 

Afbeelding:

Pixabay

Meer lezen