Schip

© Antiquity Publications Ltd, 2020, L Gustaven.

De omtrek van het schip in kaart gebracht door een grondradar

De opgraving van een Vikingschip voordat het wegrot

Een Vikingschip in Noorwegen dat begraven is als onderdeel van een begrafenisritueel, is langzaam aan het wegrotten. Archeologen proberen nu langzaam het schip boven de grond te halen voordat het hout volledig volledig opgegeten is door microscopisch kleine schimmels.

“We hebben erg weinig scheepsgraven” liet hoofdarcheoloog Camilla Cecilie Wenn weten. “Ik heb ontzettend veel geluk, weinig archeologen krijgen zo’n kans in hun carrière.” Stukje bij beetje legt haar team het Vikingschip bloot. Ze moeten daarbij erg voorzichtig zijn, want de aarde is moeilijk te onderscheiden van het houten schip dat eronder begraven ligt. In 2018 is de ontdekking van het scheepsgraf gedaan met behulp van een grondradar. Toen het eerste deel van het schip in de grond werd blootgelegd, werd duidelijk hoe snel het aan het wegrotten was. Sindsdien is er flink wat vaart achter de opgravingen gezet.  

Beschadigd schip

Tot nu toe is slechts een gedeelte van de kiel in redelijke staat opgegraven. Grote delen van het schip zijn namelijk flink beschadigd; waarschijnlijk is in de loop der eeuwen het graf al meerdere keren verstoord. Bekend is dat in de negentiende eeuw de grafheuvel waarin het schip is begraven, weggehaald werd om ruimte te maken voor landbouw. Hierdoor is het bovenste deel van het schip volledig verwoest. Ook is een deel van de romp beschadigd geraakt. De archeologen denken dat de grafkamer tijdens deze werkzaamheden ook vernietigd is. Mogelijk is het graf eerder al geroofd, aangezien er tot nu toe weinig waardevolle spullen of materialen opgegraven zijn.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Klinknagels en dierenbotten

Tot nu toe zijn er namelijk vooral ijzeren klinknagels naarboven gehaald. Ook zijn er botten aangetroffen. “Deze botten zijn te groot om menselijk te zijn” beweert assistent-archeoloog Karine Fure Andreassen, “dit is helaas geen Vikinghoofdman waar we naar kijken, het zijn waarschijnlijk botten van een paard of koe.” Het feit dat er een dier meebegraven is duidt er wel op dat hier waarschijnlijk een belangrijk persoon gelegen heeft.

Wie ligt hier begraven?

Het is echter nog volledig onduidelijk wie hier begraven is en wat voor status deze persoon had. Dit zou bepaald kunnen worden aan de hand van objecten in het graf, zoals juwelen of wapens, maar tot nu toe is er nog niet iets dergelijks aangetroffen. Wel denken de archeologen, na een analyse van het hout, te weten dat het schip ergens gedurende de negende eeuw op het land gehaald is om vervolgens begraven te worden.

Geen schatzoekers

Archeoloog Jan Berge geeft toe dat het onwaarschijnlijk is dat er tijdens de opgravingen nog iets heel waardevols uit de grond gehaald zal worden. “De meest waardevolle objecten zijn waarschijnlijk al meegenomen. Alles gemaakt van ijzer of organisch materiaal is geërodeerd of compleet verdwenen. Ik ben hier niet als schatzoeker. Wat mij interesseert is om uit te vogelen wat hier gebeurd is, hoe de begrafenis is uitgevoerd en hoe dit alles geïnterpreteerd moet worden” aldus de archeoloog. Hopelijk zullen de opgravingen binnenkort meer duidelijk kunnen opleveren over wie hier nou precies begraven lag.  

Bronnen: Live Science, Psych.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Meer lezen