Geen foto
Alfred de Grote

Alfred de Grote

Publiek domein.

Britse archeologen op zoek naar Alfred de Grote

Nadat wetenschappers op 4 februari 2013 claimden dat het opgegraven skelet in Leicester daadwerkelijk van de Engelse koning Richard III is, zijn Britse archeologen van plan een nieuw onderzoek te starten. Zij hebben toestemming gevraagd opgravingen te verrichten bij een abdij in Winchester, waar zij stoffelijk overschot van Alfred de Grote aan hopen te treffen.

Na de opgraving van het skelet van Richard III werd met behulp van een vergelijkend DNA-onderzoek met een afstammeling van Richard’s zuster aangetoond dat het, hoogstwaarschijnlijk, om de oude Engelse koning ging. In het geval van Alfred de Grote zal het identificeren veel lastiger worden. Voor zover bekend zijn er namelijk geen nazaten van hem in leven en het achterhalen van eventuele gerelateerde afstammelingen vereist zeer grondig onderzoek.

Volgens Katie Tucker, een archeologe die is verbonden aan de Winchester University, zal er daarom in eerste instantie van een andere methode gebruik worden gemaakt: ‘Als het goed is liggen er vijf schedels in het graf, plus nog een verzameling botten. Het gemakkelijkste begin is om leeftijden en sekse te achterhalen, en de skeletten vervolgens weer in elkaar te zetten.’
 


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


De enige personen die in de geschiedenis bij de abdij werden begraven waren leden van de koninklijke familie en vanaf de 12e eeuw ook monniken. Als de botten van vóór de 10e eeuw dateren is de kans dus erg groot dat het om een royal gaat. Predikant Bannister beweert dat er sprake is van ‘zeer grote vondst’ als het in dat geval ook nog Alfred de Grote betreft.

Wie was Alfred de Grote?

De bewindsjaren van koning Alfred de Grote stonden in het teken van een voortdurende strijd tegen de Denen, die vanuit het noorden van Engeland het zuidwestelijke Wessex binnenvielen. Uiteindelijk trok Alfred de Grote na een beslissende veldslag in 878 aan het langste eind. Naast een bekwaam veldheer toonde hij zich eveneens een groots politiek bestuurder, een verdienstelijke combinatie die hem zijn bijnaam opleverde.

Hij stond aan de basis van grondige bestuurlijke, rechtelijke en economische hervormingen. Daarnaast zorgde de erudiete koning in zijn rijk voor een opleving op literair, cultureel en wetenschappelijk gebied, die wel wordt vergeleken met de Karolingische Renaissance. Bovendien prijkt, vanwege zijn toegewijde geloof, tot op de dag van vandaag zijn beeltenis in gebrandschilderde ramen van Anglicaanse parochiekerken.

Alfred de Grote stierf op 26 oktober 899 in Wantage. Zijn lichaam werd begraven in de Old Minster in Winchester, maar naar verluidt later overgeplaatst naar de New Minster. Op die plek staat tegenwoordig de Winchester Cathedral.

Bron: The Telegraph

Lees meer over Alfred de Grote in een achtergrondartikel op IsGeschiedenis.nl.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen