Beeldhouwwerk

Het gevonden beeld

© The Vindolanda Trust 

Beeldhouwwerk met mysterieus figuur gevonden bij Muur van Hadrianus

Archeologen hebben bij Vindolanda, een Romeins fort aan de Muur van Hadrianus in het noorden van Engeland, een mysterieus beeldhouwwerk gevonden. Het gaat om een stenen beeldhouwwerk van een naakte man met een speer in zijn hand, die poseert voor een paard of ezel. Verder onderzoek moet nog uitwijzen hoe oud het beeld precies is, maar hij is in de buurt van Romeins cavaleriebarak uit de vierde eeuw na Christus gevonden. Ook hebben de archeologen nog slechts vermoedens over wie erop afgebeeld staat

Het beeldhouwwerk is 16 cm bij 31,5 cm en heeft vroeger gepast in een nis, waarschijnlijk in één van de gebouwen van fort Vindolanda. “Het feit dat de man naakt is afgebeeld betekent dat hij waarschijnlijk een god is,” liet Marta Alberti - archeoloog bij de Vindolanda Trust - weten. “Ook draagt hij een speer in zijn linkerhand. Dit wordt over het algemeen geassocieerd met de oorlogsgod Mars. Boven zijn hoofd zie je echter twee cirkelvormige vormen, die vleugels zouden kunnen zijn. Dit wordt geassocieerd met Mercurius, god van de reizigers.”


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Een emotioneel moment

De vondst werd gedaan door twee vrijwilligers die al vijftien jaar lang helpen bij de jaarlijkse opgravingen bij het fort. Dit jaar werden de vrijwilligers een stenen vloer toebedeeld om te onderzoeken, waarna ze het beeldhouwwerk enkele centimeters onder de bovengrond aantroffen. “We waren ontzettend opgetogen,” liet één van hen weten. “Het was eigenlijk best een emotioneel moment.”

Waar komt het beeld vandaan?

Aangezien het beeldhouwwerk geen inscripties bevat en er geen vergelijkbare vondsten in de regio gedaan zijn, is het moeilijk om te achterhalen waar het beeld precies vandaan komt. De vindplaats vormt momenteel de voornaamste aanwijzing. Wellicht hadden soldaten in de cavaleriebarak een eigen interpretatie hadden van Mars, Mercurius of een andere Romeinse god, die ze opriepen ter bescherming tijdens hun gevaarlijke soldatenleven.

Geschiedenis van Vindolanda

Vindolanda ontstond rond ongeveer 85 n.Chr. als houten fort. Tussen 122 en 128 werd in opdracht van keizer Hadrianus (76 - 138) de Muur van Hardianus gebouwd, een 117 km lange muur die liep van het huidige Carlisle tot wat tegenwoordig Newcastle is, die de noordgrens van de Romeinse provincie Britannia beschermde. Kort na de bouw van de muur werd het houten fort afgebroken en vervangen door een stenen fort. Deze werd in de loop der eeuwen enkele malen opnieuw afgebroken en herbouwd. Rond het jaar 300 werd Vindolanda voor de laatste maal herbouwd, waarna het nog ruim 100 jaar in gebruik was. Vindolanda raakte waarschijnlijk geleidelijk in onbruik naarmate de Romeinse controle over Britannia aan het einde van de vierde en begin van de vijfde eeuw afzwakte.

Bron: Vinolanda Trust, Wikipedia.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen