Azteeks ritueel

Een van de archeologen poseert voor de restanten van het gevonden huis

Mauricio Marat. INAH.

Archeologen vinden sporen van geheim Azteeks ritueel in Mexico-Stad

In Mexico-Stad hebben archeologen van het Mexicaanse Nationale Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH) de restanten van een huis gevonden uit de zestiende of zeventiende eeuw na Christus. Het huis was onderdeel van de Azteekse hoofdstad Tenochtitlan, die in 1521 werd veroverd door de Spanjaarden en hun bondgenoten. De archeologen troffen ook rituele voorwerpen aan, waaronder wierookbranders en fluiten. Waarschijnlijk werden hier Azteekse rituelen uitgevoerd in de periode kort na de Spaanse verovering van Tenochtitlan, om het einde van een levenscyclus te markeren.

De val van het Azteekse Rijk

Het Beleg van Tenochtitlan duurde 93 dagen, waarna de Spaanse veldheer Hernán Cortés de stad veroverde voor de Spaanse kroon. Deze gebeurtenis betekende het einde van het Azteekse Rijk en het begin van de Spaanse hegemonie in Midden- en Zuid-Amerika. Tenochtitlan was destijds, met een inwonersaantal van ca. 200.000, de grootste stad van Zuid-Amerika en een van de grootste steden ter wereld. Na de Val van Tenochtitlan werd de stad geleidelijk aan afgebroken om plaats te maken voor de huizen van het nieuwe Mexico-Stad.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? KLIK HIER!


Beleg van Tenochtitlan

De Spaanse verovering van Tenochtitlan

Schilderij uit de tweede helft van de zeventiende eeuw van een onbekende schilder.De val van het Azteekse Rijk betekende echter niet dat de gehele Azteekse cultuur direct verdween. Hoewel een groot deel van de inheemse bevolking bezweek aan de ziektes die de Europeanen met zich meebrachten, is ook bekend dat enkelen van hen tot ver na de Spaanse verovering in leven bleven. Verschillende leden van de oude Azteekse elite trouwden bijvoorbeeld met Spaanse kolonisten en mochten delen van de nieuwe Spaanse kolonies blijven besturen. Zelfs vandaag de dag bestaan er nog nakomelingen van deze inheemse bevolking. Momenteel zijn er dan ook nog ca. 1.5 miljoen sprekers van het Nahuatl, de taal van de Azteken. Wel weten we dat een groot gedeelte van de Azteekse cultuur snel na de Spaanse invasie werd uitgevaagd. Zo werden na de invasie op grote schaal Azteekse boeken verbrand, tempels vernietigd en het aanbidden van Azteekse goden verketterd.

Azteeks huis

Een overzicht van het huis

Mauricio marat. INAH.Wat is er gevonden?

De restanten van het huis werden gevonden om een diepte van 5.2 meter, in wat ooit Cuepopan-Tlaquechiuhca heette, een van de vier stadsdelen van Tenochtitlan. De woning beschikte over een binnenplaats, waar de archeologen bewijs van uitgevoerde rituelen aantroffen. Zo groeven ze 13 wierookbranders op, evenals verschillende soorten fluiten en aardewerken potten en vazen. Ook trof men een urn aan, die waarschijnlijk de gecremeerde restanten van een baby bevat.

Urnen en vazen

Aardewerken vondsten

Mauricio Marat. INAH.Specifieke rituelen

“De 13 wierookbranders laten een specifiek soort symboliek zien,” aldus INAH-archeoloog Mara Abigaíl Becerra Amezcua. “Het verwijst naar de 20 periodes van 13 dagen van de tonalpohualli, de 260 dagen durende Azteekse kalender.” Het aardewerk vertoont een artistieke stijl die wordt geassocieerd met de periode 1521 tot 1610 (na de val van Tenochtitlan dus). Hierom vermoeden de archeologen dat ze de restanten van een Azteeks ritueel hebben gevonden, dat plaatsvond ten tijde van de Spaanse overheersing. “We interpreteren het als bewijs van een ritueel dat plaatsvond na de invasie van Tenochtitlan, als onderdeel van een sluitingsritueel, een essentiële handeling voor het Azteekse wereldbeeld ”, aldus Amezcua.

Dit ritueel werd waarschijnlijk in het geheim uitgevoerd in de binnenplaats, aangezien de christelijke Spanjaarden geen heidense rituelen toestonden. Wellicht werd hier voor de laatste keer het einde van een tijdperk ‘gevierd’ door Azteken die de Val van Tenochtitlan overleefd hadden.

Bronnen: INAH


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? KLIK HIER!


Meer lezen