Lichamen Pompeï

De afgietsels van de twee lichamen in Pompeï

Parco Archeologico di Pompei 

Archeologen vinden ‘buitengewone’ lichamen in Pompeï

Italiaanse archeologen hebben in Pompeï twee uitzonderlijk goed bewaarde lichamen ontdekt. Het gaat hier vermoedelijk om de overblijfselen van een rijke man en zijn slaaf. Beiden stierven door hitte en vulkanische as, toen de Vesuvius in 79 n.Chr. uitbarstte.

Archeologen vonden de lichamen tijdens opgravingen in een grote villa in Civita Giuliana, ongeveer 700 meter ten noordwesten van Pompeï. Het ging hier om overblijfselen van schedels en diverse botresten, die van twee mannen afkomstig bleken te zijn. Deze botten lagen begraven in een dikke laag grijze as. De archeologen gaan er daarom van uit dat beide mannen niet aan de eerste uitbarsting van de Vesuvius zijn gestorven, maar pas tijdens de tweede ‘gloedwolk’ van de ochtend daarop. Hierbij vielen er namelijk enorme hoeveelheden gloeiendhete as uit de lucht. Waarschijnlijk stortte de villa door al dit extra gewicht in, waardoor de twee mannen werden begraven in het puin en de as. 


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


‘Slaaf’ en ‘meester’?

Onderzoek van de botten leverde de nodige interessante informatie op. Hoewel het allemaal nog niet zeker is, menen de archeologen op basis van deze skeletten de sociale status van beide mannen te kunnen bepalen. Het eerste skelet bleek namelijk afkomstig te zijn van een man van tussen de 18 en 25 jaar oud en 1,56 meter lang. Zijn ruggenwervels waren beschadigd, wat erop wijst dat hij zware fysieke arbeid verrichtte. De archeologen speculeren daarom dat hij mogelijk een slaaf kan zijn geweest. 

De andere man was tussen de 30 en 40 jaar oud, met een lengte van 1,62 meter. Sporen op de nek wijzen erop dat hij een wollen mantel droeg. Deze duurdere kleding wijst erop dat hij waarschijnlijk een hogere status had. Het zou daarom heel goed mogelijk kunnen zijn dat hij de meester was van de samen met hem begraven slaaf. Naast zijn schedel werden verder sporen van witte verf gevonden, die waarschijnlijk afkomstig zijn van een ingestorte muur.

Levensgrote standbeelden

Om een goed beeld te krijgen van hoe de mannen erbij lagen, hebben de archeologen een afdruk gemaakt van de lichamen. Met behulp van een speciale techniek, vulden ze hierbij de ruimte die de stoffelijke overschotten in de laag as innamen met vloeibare kalk. Deze lieten ze vervolgens uitharden. Dit leverde twee levensgrote ‘standbeelden’ op, die precies laten zien hoe beide mannen erbij lagen toen ze stierven. De ‘slaaf’ bleek uitgestrekt op zijn rug te liggen, met een hand op zijn borst. Ook zijn vermoedelijke meester lag op zijn rug, met zijn benen gebogen en gespreid. Zijn verkrampte handen lijken er bovendien op te wijzen dat hij onder hevige pijn stierf. 

Raspaarden

Dit is niet de eerste keer dat deze villa een bijzondere ontdekking oplevert. In 2018 vonden archeologen bij Civita Giuliana namelijk al de resten van drie raspaarden. Een van hen droeg bovendien een bijzonder zadel van hout en brons. Ook van deze paarden werden toen kalken afdrukken gemaakt. 

Bronnen: Parco Archelogico di Pompei, Archeology News Network, Trouw


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Meer lezen