Richborough Romeins fort

Het Romeinse fort van Rutupiae wordt gezien als de plek waar de Romeinen in 43 na Christus aan land gingen. 

©English Heritage

Archeologen gaan op zoek naar Romeins amfitheater in Engeland

Wat nu het Engelse Richborough is, wordt gezien als de bakermat van de Romeinse macht in Groot-Brittannië. Op die plek gaan archeologen binnenkort op zoek naar de resten van een groot amfitheater. Misschien wel het grootste en belangrijkste Romeinse amfitheater in Engeland.

Rondom het begin van onze jaartelling lag het huidige Richborough aan een natuurlijke haven. Archeologen vermoeden dat deze natuurlijke haven min of meer de plek was waar de Romeinen in 43 na Christus aan land gingen. Vanaf dat moment tot het einde van de Romeinse aanwezigheid op de Britse eilanden was de locatie een belangrijke basis voor de Romeinen. Ze bouwden hier een fort, dat uitgroeide tot de plaats Rutupiae, ook bekend als Portus Ritupis een van de belangrijkste Romeinse havens op de Britse eilanden. Hier begon ook de Watling Street, een belangrijke weg van de kust naar Londinium (Londen).

Romeinse stad Rutupiae

Rutupiae werd een aanzienlijke plaats, binnen de muren lagen een badhuis, tempels en een amfitheater. Hoewel de resten van het amfitheater al in de zestiende eeuw voor het eerst werden aangetroffen, is er tot nu toe nog maar weinig onderzoek gedaan. Alleen halverwege de negentiende eeuw is er een echte opgraving gedaan bij het amfitheater, maar omdat de archeologie als wetenschap nog in de kinderschoenen stond, zijn de rapporten daarover logischerwijs vaag.

Als het aan de Britse erfgoedorganisatie English Heritage ligt, komt daar verandering in. Eind maart 2020 begint de organisatie een grootschalige opgraving bij het amfitheater. Daarbij hopen de archeologen meer te weten te komen over hoe het amfitheater gebruikt werd, maar ook wat er met het theater gebeurde nadat de Romeinen vertrokken.

Onderzoek naar de vroegste gebouwen van Rutupiae

Tegelijk met het grote onderzoek naar het amfitheater wordt er ook een kleinere opgraving gestart op een plek waarvan archeologen vermoeden dat de oudste muren van het fort liggen. Daarmee willen de archeologen meer te weten komen over de vroegste periode van Rutupiae.

De opgravingen gaan duren van maart tot juni 2020. Als de opgravingen voorbij zijn, beginnen grote verbouwingen aan het museum bij Richborough. Die vinden in de winter van 2020 tot 2021 plaats. Bij de verbouwingen aan het museum, moet een plek worden gemaakt voor eventuele nieuwe informatie die de opgravingen gaan opleveren.

Meer lezen