Botkerving

Het bot met zes inkervingen

Yossi Zaidner

Archeologen claimen oudste menselijke symbolen te hebben gevonden

Een team archeologen heeft in Israël bij de stad Ramla een bot gevonden met daarop symbolen die er zo’n 120.000 jaar geleden in zijn gekerfd. Daarmee zijn het de oudste menselijke symbolen ooit aangetroffen in de Levant, en waarschijnlijk ook ter wereld.

Rituele slachting?

Het bot is nog bijna geheel intact, waardoor de zes gelijke inkervingen aan de zijkant nog goed zichtbaar zijn. Dr. Yossi Zaidner van het Archeologisch Instituut van de Hebreeuwse Universiteit denkt dat het bot, dat tussen een grote hoeveelheid vuurstenen gereedschap en dierenbotten aangetroffen is, een symbolische of spirituele waarde had. Vermoedelijk werd de plek waar het is gevonden, gebruikt als ontmoetingsplek waar jagers samenkwamen om de dieren te slachten die zij gevangen hadden.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Zeker door een mens gemaakt

Uit microscopische analyse is gebleken dat de inkervingen prehistorisch zijn, en dat ze gemaakt zijn met een scherp voorwerp. Volgens het archeologisch team is het uitgesloten dat de groeven ontstaan zijn als gevolg van slachting of natuurlijke processen. Ze hebben een dusdanige vorm, dat het duidelijk is dat ze door iemand gemaakt zijn die de bedoeling had een rechte lijn in het bot te kerven. Marion Prévost, eveneens van het Archeologisch Instituut van de Hebreeuwse Universiteit, claimt: ‘We sluiten volledig uit dat de groeven het gevolg zijn van een soort onbedoeld tekenen. Dan zouden we niet dit niveau van aandacht voor details terugzien.’

Spirituele connectie tussen mens en dier

De archeologen denken dat er een diepere betekenis achter de inkervingen schuilt en speculeren dat het een spirituele connectie tussen het dier en de jager voorstelt. Het bot is afkomstig van een oeros, een uitgestorven rundersoort die destijds veel voorkwam in de regio en een belangrijke voedselbron was voor de mens was. Dr. Zaidner: ‘Ik denk dat we wel kunnen stellen dat we een van de oudste symbolische inkervingen ter wereld hebben gevonden en zeker van de Levant. Het is een ontdekking die belangrijke inzichten biedt in hoe symbolische expressie zich heeft ontwikkeld in de mens. Helaas is het niet mogelijk de exacte betekenis achter deze symbolen te ontcijferen, maar hopelijk komen we daar door vervolgonderzoek meer over te weten.’

Bronnen: Psych, Times of Israel


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Meer lezen