Opgraving boerderij Maarssen

Overzicht opgraven

Gemeente Stichtse Vecht

Afgebrande boerderij in Maarssen blijkt archeologische schatkamer

Een drama in Maarssen vorig jaar blijkt een geluk voor archeologen te zijn. In Maarssen brandde in 2017 een monumentale boerderij af. Na de brand gaf de eigenaar van de boerderij toestemming voor archeologische opgravingen op zijn erf. En daar waren archeologen blij mee. Zij konden de verschillende bouwfasen van de boerderij terugvinden en stuitten ook nog op een bijzondere verrassing.

De monumentale boerderij aan de Zogwetering in Maarssen-Dorp brandde in mei 2017 helemaal af. Alleen de gevels stonden nog overeind. Een drama voor de eigenaar, die alles kwijt raakte. Door die brand raakte de boerderij de monumentale status kwijt. Er was te veel van de originele bebouwing verloren te gaan om nog een aanspraak te maken op de monumentenstatus.

Opgraving met steun van vrijwilligers

Na de brand werden op het terrein wel archeologische vondsten gedaan. De eigenaar gaf toestemming voor verder onderzoek en daarmee konden archeologen onder grote belangstelling van het publiek aan het werk. Bij de opgraving, die met steun van veel vrijwilligers werd uitgevoerd konden de verschillende bouwfases van de boerderij in kaart worden gebracht, van de middeleeuwen tot nu.

Kelder vol vondsten

Een grote verrassing was echter de vondst van een bakstenen kelder. De kelder was volgestort met afval, dat waardevolle vondsten opleverde. In het afval werden namelijk duizenden voorwerpen gevonden. Fragmenten van aardewerk en glas, maar ook leer, hout en bot. In de resten werden zelfs sporen van eierschalen aangetroffen. Er werden ook resten gevonden van ivoren handvaten van bestek en beschilderd en gegraveerd glas. Veel van de vondsten worden door archeologen gelinkt aan theedrinken. Onder de resten aardewerk waren veel fragmenten van luxe porseleinen serviesgoed en fragmenten van een rood aardewerken theekannetje uit zeventiende of achttiende eeuw. Een tijd waarin thee nog een luxeproduct was. Omdat er zo veel resten van luxegoederen zijn gevonden, gaan de archeologen er vanuit dat de boerderij bewoond werd door herenboeren die een welvarend bestaan leidden.

Wassen en puzzelen

De vondsten uit de kelder worden de komende tijd gewassen en waar mogelijk worden scherven aan elkaar gepuzzeld. Ook hierbij krijgen de archeologen hulp van vrijwilligers. Nadat alle vondsten gewassen, en gedocumenteerd zijn, gaan ze naar het provinciaal archeologisch depot. Eventueel komen de vondsten ook beschikbaar voor tentoonstellingen.

Bron:

Gemeente Stichtse Vecht

Afbeelding:

Overzicht opgraven: Gemeente Stichtse Vecht

Meer lezen