Woonstalboerderijen uit de 11e eeuw in Ermelo

De opgraving in Ermelo aan de Putterweg lijkt veelbelovend. Het onderzoek vindt plaats op het terrein van de voormalige Witte Herbergh. Onderzoekers van Econsultancy leggen de vroege bebouwing in de buurt van de Oude Kerk bloot, deze behoort tot de kern van oud Ermelo.

Woonstalboerderijen

De afgeschermde bouwput heeft al verschillende sporen opgeleverd. Archeologen troffen paalsporen aan van een aantal woonstalboerderijen uit de 11e  tot de 13e eeuw en kuilen uit de 13e en 17e eeuw. Funderingen zijn er vooralsnog niet aangetroffen, wel een aanzet van een waterput. De opgraving is een grote puzzel, alle sporen liggen door elkaar heen,  sommigen zijn namelijk verstoord door eerdere graafwerkzaamheden.

Informatie & conclusies

Alle sporen worden met gps coördinaten vastgelegd. “Alle gegevens gaan daarna in de computer. We hopen dan door informatie aan elkaar te koppelen conclusies te kunnen trekken,” zegt archeoloog Peter Wemerman. De proefsleuven die Wemerman in een eerder stadium groef, leverden Pingsdorf scherven en grijsbakkend aardewerk op. Alle informatie tezamen vertelt het verhaal van de vroege bewoners van Ermelo.

De sloop van de Witte Herbergh vond in augustus 2015 plaats. Het nieuwe pand dat gepland staat, krijgt volgens de eigenaar dezelfde uitstraling als het oude pand.

www.destentor.nl/

ermelovannu.nl/

www.voclokaal.nl/

Meer lezen

Tijdvakken

Landen