Bronstijdboerderij in Udenhout gevonden

De aanleg van de nieuwe wijk Den Bogerd in Udenhout was de aanleiding voor een archeologische opgraving. Er zijn onder andere sporen gevonden van een boerderij uit de Bronstijd. De open dag die een week eerder werd georganiseerd trok meer dan  tachtig belangstellenden. Geïnteresseerden kregen informatie over de werkzaamheden, de geschiedenis van het gebied en de sporen die zijn aangetroffen.

Zeldzaam

Sporen van Bronstijdboerderijen zijn in Zuid-Nederland vrij zeldzaam. Het is dan ook bijzonder dat de laatste paar jaar bij opgravingen in de regio van Tilburg meerdere boerderijen uit die tijd zijn gevonden. De boerderij waar nu paalsporen van zijn teruggevonden, is  vijfentwintig bij zeven meter lang en dateert uit de Midden-Bronstijd (1500-1100 v. Chr.) De resten ervan zijn goed bewaard gebleven in de bodem.

Weefgewichten

Eerder vonden onderzoekers in het gebied Den Bogerd veertien weefgewichten. Deze dateren uit de Vroege IJzertijd (800-500 v. Chr.) De gewichten waren van klei en werden gebruikt bij het weven van kleding. Ook vond men toen sporen uit de Romeinse tijd (800-400 n. Chr.) De resultaten uit het vooronderzoek heeft de gemeente doen besluiten om deze huidige opgraving uit te laten voeren.

www.tilburg.nl/

Afbeelding: Archeo3 uit nl [CC BY SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/), via commons.wikimedia.org/

Meer lezen

Tijdvakken