Begraafplaats op zeebodem opgegraven

Archeologe brengt de vindplaats onder water in kaart.

Ivor Mollema, Florida Department of State 

7000 jaar oude begraafplaats ontdekt op de zeebodem

Voor de kust van Florida, in de Golf van Mexico, zijn onderwaterarcheologen op een 7000 jaar oude begraafplaats gestuit. De archeologen deden een jaar lang onderzoek na de vondst van menselijke resten in 2016. Archeologen hopen dankzij de vondst meer te weten te komen over de eerste bewoners van Florida.

In 2016 vond een amateurduiker menselijke resten in zee voor de kust bij Manasota Key in Florida. De duiker deed netjes melding van de vondst bij het Amerikaanse Bureau of Archaeological Research (BAR), dat een groot onderzoek startte met behulp van niet invasieve onderzoeksmethoden, zoals sonar en magnetometrie. Daarmee kwamen de archeologen een 3000 vierkante meter grote begraafplaats op het spoor. Naar schatting is de begraafplaats meer dan 7000 jaar oud, uit een tijd dat de zeespiegel meters lager lag.

Begraafplaats aan binnenmeer

De resten van veen doen de archeologen vermoeden dat de begraafplaats in of aan een binnenmeer lag, dat later overstroomd raakte door de oceaan. De bodem van het meertje bestond uit een veenlaag, waarin de resten van de overledenen die hier begraven zijn, goed geconserveerd zijn. Ook in de millennia daarna heeft de bodem van het meer alle orkanen en andere bronnen van erosie goed doorstaan.

Zeldzame begraafplaats

Dat maakt de begraafplaats bijzonder. Sowieso zijn er slechts weinig van dit soort begraafplaatsen onder water bekend. Andere plekken waar dit soort begraafplaatsen zijn gevonden, liggen in Denemarken en Israël.

Conservering

Het BAR gaat verder met het onderzoek, om ook meer te weten te komen over de omgeving van de begraafplaats. Tegelijk helpen die gegevens bij het beter in kaart brengen van wat er nodig is om de vindplaats te beschermen tegen natuurlijke processen, maar ook tegen nieuwsgierige duikers die een kijkje willen nemen.

Bron en afbeeldingen:

Florida Department of State
 

Meer lezen