Nijmegen van bovenaf.

Prehistorische voetstappen in de Waalsprong

Nijmegen van bovenaf.Archeologen van de gemeente Nijmegen hebben bij recente opgravingen in de Waalsprong, de stadsuitbreiding aan de noordzijde van Nijmegen, prehistorische menselijke voetsporen gevonden. Het zijn waarschijnlijk voetafdrukken van een kind en een volwassene. De sporen werden aangetroffen in de oever van een geul die ergens tussen 2.500 en 1.000 v.Chr. is gevormd.

De afdrukken zouden ook uit die tijd stammen. Er wordt gedacht dat de volwassene schoeisel heeft gedragen. Er zijn gipsafdrukken van zowel de kleine als de grote voetsporen genomen voor nader onderzoek. Voetafdrukken als dit zijn zeldzaam in Nederland.

Daarnaast werden er ook veel hoefafdrukken gevonden. Het moet echter nog worden vastgesteld van welke dieren deze afkomstig zijn. Tussen 2.500 en 1.000 v.Chr. woonde er in dat gebied een boerenbevolking die graan verbouwde en runderen, varkens, schapen en geiten hield.

In het verleden kronkelden er veel geulen door het gebied van de Waalsprong, wat toen nog voornamelijk uit klei bestond. In de steentijd en bronstijd zijn deze geulen dichtgeslibd, maar door de recente bouwactiviteiten zijn deze weer aan de oppervlakte gekomen. De geul waar de vondst werd gedaan, is weer dichtgegooid.

Bron: gemeentepagina Nijmegen

Meer lezen

Tijdvakken

Landen