Opgraving van oud scheepswrak. Beeld via Nationaal Archief.

Archeologisch handboek voor Nederlandse zeebodems

Opgraving van oud scheepswrak. Beeld via Nationaal Archief.Op de bodem van de Nederlandse zeeën ligt een enorme hoeveelheid aan archeologisch materiaal. Veel mensen herkennen de vondsten echter niet en gooien deze weer terug in zee. Om dit in de toekomst te voorkomen heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een handboek uitgebracht dat moet helpen bij het erkennen van archeologische stukken.

Op de bodem van bijvoorbeeld de Waddenzee liggen een groot aantal scheepswrakken. Rijkswaterstaat brengt die met behulp van sonartechniek in beeld en controleert elk jaar de staat van de wrakken. Van dit culturele erfgoed komen regelmatig vondsten boven water. Ze worden opgedoken door duikers, komen vast te zitten in vissersnetten of komen bovendrijven bij baggerwerkzaamheden. Veel mensen zien delen van schepen, oude ijzeren voorwerpen en andere materialen als nutteloos afval en gooien het terug in zee.

Waardevolle archeologische stukken verloren

Ze beseffen niet dat zij voor archeologen zeer waardevolle objecten in handen hebben. Scheepsarcheoloog Arent Vos van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vertelde op 20 augustus in televisieprogramma EenVandaag dat hij tussen het afval van professionele vissers regelmatig belangrijke ontdekkingen doet. Vos kwam onder meer al eens een anker en een kanon tegen, maar vindt vooral veel houten delen van schepen. Wel erkende hij dat het voor mensen die geen verstand hebben van archeologie soms moeilijk is in te schatten wat zij hebben gevonden.

Handboek moet leken helpen

Marie Houkes schreef namens de Rijkdienst een handboek waarin mensen kunnen lezen wat voor voorwerpen ze tegen kunnen komen, hoe zij die kunnen herkennen en wat ze moeten doen als ze denken iets van waarde te hebben gevonden. In het handboek is te lezen dat alle voorwerpen die mensen vinden gemeld moeten worden bij de Rijksdienst, maar of dit in de praktijk zal gaan gebeuren is sterk de vraag. In EenVandaag kwam een man voorbij die als hobby duikt naar scheepswrakken en al liet doorschemeren dat hij niet alles zal melden. Voor veel mensen geldt nog altijd het oude gezegde ‘ Wat je vindt mag je houden’.

Bron: EenVandaag

Meer lezen

Tijdvakken

Landen