Witte Monument & trappenoverzicht

Het Witte Monument in huidige staat en een schematisch overzicht van waar de traptreden zich vroeger bevonden hebben

Anne Porter et al. / Euphrates Salvage Project

4.000 jaar oud Syrisch monument leek op Piramide van Djoser

Bij de archeologische vindplaats Banat-Bazi in het Noorden van Syrië aan de Eufraat, is een 4.000 jaar oud grafmonument geïdentificeerd. Deze grafheuvel wordt ook wel ‘Het Witte Monument’ genoemd, omdat hij wit glimt in de zon. Een internationaal team van archeologen denkt nu dat hij er vroeger uit heeft moeten zien als de Trappenpiramide van Djoser in Saqqara, Egypte. In plaats van met steen gebouwd, was deze piramide echter van aarde en gips. Ook is de theorie onderuitgehaald dat de grafheuvel gebouwd is als straf, of door de overwinnaars van een oorlog.

In oude Sumerische bronnen (Sumer is de naam voor de beschaving die zich in het vierde millennium voor Christus langs de Tigris en de Eufraat ontwikkelde) wordt enkele keren verwezen naar grafheuvels, waar lijken in grote getalen op elkaar gestapeld werden. Deze monumenten waren bedoeld als machtsvertoon na het verslaan van de vijand, of om een bepaalde groepen mensen te straffen. Tot nu toe is echter nooit archeologisch bewijs gevonden voor het bestaan van dergelijke heuvels. Bij eerder onderzoek naar de heuvel in Banat-Bazi in de jaren ‘90, vermoedde men dat deze heuvel wellicht het eerste voorbeeld hiervan kon zijn. Nieuw onderzoek onder leiding van archeoloog Anne Porter van de Universiteit van Toronto wijst echter uit dat de lichamen waarschijnlijk respectvol begraven zijn door nabestaanden, niet vijandige overwinnaars.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Gebouwd in drie fases

De heuvel is 22 meter hoog, met een diameter van 100 meter. Hij is in drie fases gebouwd. Waarschijnlijk begon het Witte Monument als een serie kleinere grafheuvels, waar later één grote heuvel van gemaakt is. Het is niet duidelijk wanneer men met de eerste fase van de bouw begon, maar ergens tussen 2.700 en 2.450 v. Chr. is de heuvel bedekt met een laag gips. De derde en laatste fase begon rond 2.400 v.Chr. Toen zijn er trappen aangelegd van mergel (een gesteente bestaande uit een mengsel van klei en kalk). Deze zijn inmiddels grotendeels weggeërodeerd. “Deze vondst trekt niet alleen de theorieën van eerdere onderzoekers in twijfel, maar ook gevestigde ideeën over de architectuur van het oude Nabije Oosten.” aldus Porter in een interview met Heritage Daily. “De heuvel leek vroeger erg op de Trappenpiramide van Djoser en had ongeveer dezelfde grootte, maar was gemaakt van aarde, niet steen.”

Soldatenbegrafenis

In iedere trap lagen minstens 30 mannen begraven. Porter: “We herkenden een duidelijk patroon in de manier waarop de lichamen begraven waren.” In bepaalde delen van de grafheuvel lagen de lichamen in paren begraven met huiden van kunga’s, een kruising tussen een ezel en een onager. Deze paardachtige dieren werden in Sumer onder meer gebruikt voor het trekken van wagens. De archeologen vermoeden dat deze paren vroeger samen strijdwagens bemand hebben. In andere delen van de grafheuvel lagen lichamen weer individueel begraven met aarden kogels, die waarschijnlijk gebruikt werden voor slingers.

De wijze waarop de lichamen begraven zijn, suggereert dat de grafheuvel lichamen van soldaten bevat die tot dezelfde groep behoorden als de bouwers ervan. Als eerbetoon zijn ze begraven naast objecten die met hun soldatenbestaan te maken hadden, waarna vervolgens veel moeite is gestoken in het verfraaien van de grafheuvel.  

Bronnen: Antiquity, Heritage Daily, The Jerusalem Post.  


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen