Mummie CT scan

Een gedeelte van de scan.

S. Saleem en Z. Hawass / Frontiers in Medicine

3D-scan van mummie brengt nieuwe feiten over farao Amenhotep I aan het licht

Egyptische wetenschappers hebben met behulp van een CT-scan de mummie van farao Amenhotep I (ca. 1525 - 1504 v.Chr) digitaal ‘uitgepakt’. Amenhotep I was de tweede farao van de 18de dynastie, maar hiëroglyfen op zijn sarcofaag beschrijven hoe hij door priesters van de 21ste dynastie tot twee keer toe is herbegraven. Door de CT-scan hoopten de wetenschappers meer te weten te komen over het leven van Amenhotep en zijn herbegravingen.

Amenhoteps leven en dood

Amenhotep heerste ongeveer 21 jaar lang over Egypte tot zijn dood in 1504 v.Chr. Tijdens zijn bewind zette hij de economische en militaire groei door die gestart was onder zijn vader farao Ahmose I (ca. 1550 - 1525 v. Chr.). Amenhotep voerde succesvolle oorlogen in Libië en het koninkrijk Koesj ten zuiden van Egypte. Ook liet hij veel nieuwe tempels bouwen.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Amenhoteps sarcofaag werd ongeveer 400 jaar na zijn dood geplunderd door grafrovers, waarbij de mummie beschadigd raakte. Priesters van de 21ste dynastie (die standhield van ongeveer 1069 tot 945 v.Chr.) besloten zijn mummie over te brengen naar Luxor, waar veel koninklijke mummies herbegraven werden, aangezien grafroverij destijds aan de orde van de dag was. In Luxor konden de koninklijke mummies door de priesters beschermd worden.

Nieuwe ontdekkingen

In 1881 werd de mummie herontdekt. Toen werd besloten de mummie niet te ontrafelen aangezien men het zonde vond om hem te beschadigen. “Het feit dat Amenhoteps mummie nog niet geopend was, gaf ons een unieke kans om de bestuderen hoe hij origineel gemummificeerd en begraven is, en hoe hij eeuwen later behandeld is tijdens zijn herbegravingen door de hogepriesters,” aldus Sahar Saleem, radioloog aan de medische faculteit van de Universiteit van Caïro. “Door de mummie digitaal uit te pakken (...) konden we de farao beter dan ooit bestuderen. We hebben aangetoond dat Amenhotep ongeveer 35 jaar oud was toen hij stierf. Hij was ongeveer 1.69 meter lang, besneden en had een goed gebit.” Verder had Amenhoteps lichaam veel verwondingen die na zijn dood zijn aangebracht, waarschijnlijk door de grafrovers. Alle ingewanden, op het hart en brein na, zijn tijdens de eerste mummificatie uit het lichaam gehaald.

Mummie Amenhopet I

De ongeopende mummie van Amenhopet I.

S. Saleem en Z. Hawass / Frontiers in MedicineZorgvuldig herbegraven

Salaam en zijn collega dr. Zahi Hawass vermoedden dat Amenhotep herbegraven werd, zodat zijn grafgiften hergebruikt konden worden voor de graven van nieuwe farao’s. Met dit onderzoek is die theorie echter naar het rijk der fabelen verwezen. “We hebben aangetoond dat de hogepriesters van de 21ste dynastie Amenhoteps lichaam zorgvuldig hebben hersteld en de prachtige juwelen op hun plek hebben gelaten,” aldus Salaam. “We hebben aangetoond dat CT-scans goed gebruikt kan worden voor antropologisch en archeologisch onderzoek bij mummies,” voegt Hawass toe.

Bronnen: Frontiers in Medicine


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Meer lezen