Cannabis voor recreatie of medische doeleinden.

Cannabis voor recreatie of medische doeleinden. Bron: Wikimedia Commons.

Wikimedia Commons

2.500 jaar geleden gebruikten Chinezen al wiet

Onderzoekers hebben wietresten gevonden in wierrookbranders uit ca. 500 v.Chr. Deze wierrookbranders lagen in een 2.500 jaar oude tombe in het westen van China. De vondst werd bekend gemaakt door archeologen in Science Advances. Waarom is deze vondst zo bijzonder?

De archeologische vondst

Archeologen deden opgravingen in het Pamirgebergte, in het westen van China. In dit gebergte bevindt zich een 2.500 jaar oude tombe, waar verschillende vuurputten lagen waar wierrook in verbrand werd. Bij nader onderzoek van deze wierrookbranders werden de wietresten ontdekt. De cannabis werd ontdekt aan de hand van de gaschromatografie-massaspectrometrie techniek (GC-MS). Met gaschromatografie kunnen de verschillende componenten uit een mengsel gescheiden worden. De massaspectrometrie dient om de moleculen van elk component te identificeren. De combinatie van verschillende moleculen kwamen exact overeen met die van cannabis.

Cannabis als vezelgewas

Het is al jarenlang bekend dat men vroeger gebruik maakte van cannabis. Het werd echter voornamelijk gebruikt als vezelgewas, waar bijvoorbeeld papier van gemaakt kon worden. Het was lang onbekend vanaf wanneer men cannabis ook ging gebruiken voor medische of recreatieve doeleinden. Tot nu! Volgens de onderzoekers is deze vondst het vroegste bewijs voor het gebruik van cannabis om de psychoactieve effecten. Opvallend aan de vondst is dat de cannabisresten veel meer THC bevatten dan de wilde cannabisplant uit die tijd. De hoeveelheid THC in de plant zorgt voor de psychoactieve effecten. De onderzoekers gaan ervan uit dat het roken van cannabis onderdeel uitmaakte van een begrafenisritueel, aangezien de resten in een tombe zijn aangetroffen. Maar ze zeggen dat het ook mogelijk is dat men in het dagelijks leven cannabis rookte.

Herodotus wist het al

De Griekse historicus Herodotus stelde in zijn tijd al (5e eeuw v.Chr.) dat de psychoactieve effecten van cannabis voor het eerst werden gebruikt door mensen op de oude Centraal-Aziatische steppe. De ontdekking van de wietresten zouden volgens de onderzoekers gelden als bewijs dat Herodotus inderdaad gelijk had. Zij stellen dat vanuit het bergachtige gebied in Centraal-Azië het gebruik van cannabis zich verspreidde naar andere delen van de wereld. Nu ligt dat gebied misschien afgelegen, maar zo’n 2.500 jaar geleden lag de regio juist in een belangrijk deel van de wereld: aan de beroemde Zijderoute. Vermoedelijk zijn de kennis over cannabis en de THC-rijke cannabisplanten via deze route over de wereld verspreid.

Bewustzijn over de werking van planten

De hoofdanalist van het onderzoeksproject, dr. Yang Yimin, geeft het belang aan van deze vondst: “Dit onderzoek draagt bij aan het begrip over culturele praktijken van de mens en het menselijk bewustzijn over de werking van bepaalde planten. Het analyseren van biologische markers biedt een uniek beeld over plantexploitatie en culturele communicatie in de oudheid dat geen andere archeologische methode kan bieden”.

Bronnen

Afbeelding

Meer lezen