De gevonden goudschat bij Vindelev, een van de grootste die ooit in Denemarken is opgegraven

De gevonden goudschat bij Vindelev, een van de grootste die ooit in Denemarken is opgegraven

Conservation Center Vejle

1.500 jaar oude goudschat gevonden tijdens testen metaaldetector

In Denemarken heeft een amateurarcheoloog een 1.500 jaar oude goudschat gevonden in de buurt van Jelling. In totaal bestaat de vondst uit 22 gouden voorwerpen, die afkomstig zijn uit de zesde eeuw na Christus. Bij elkaar wegen deze vondsten net iets minder dan een kilo. Hiermee is dit een van de grootste goudvondsten die ooit op Deense bodem is gedaan.

Deze vondst werd zes maanden geleden gedaan door de Deense amateurarcheoloog Ole Ginnerup Schytz, die kort daarvoor een metaaldetector had aangeschaft. Om zijn nieuwe aankoop uit te proberen, vroeg hij toestemming om een stuk land bij Vindelev (in de buurt van Jelling) af te speuren, dat aan een oud-klasgenoot van hem toebehoorde. Al na een paar uur stuitte Schytz hier op de goudschat. Archeologen van het Vejlemuseerne groeven de voorwerpen vervolgens op. Deze vondst werd ongeveer zes maanden geleden gedaan, maar werd tot afgelopen week zorgvuldig geheimgehouden om plunderaars op afstand te houden.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Gouden sieraden en een Romeinse keizer

De vondst omvat 22 verschillende gouden voorwerpen, waaronder rijkelijk versierde bracteates. Dit zijn platte gouden sieraden, die destijds vooral in Noord-Europa gedragen werden. Daarnaast troffen archeologen diverse Romeinse munten aan, die tot sieraden zijn bewerkt. Opvallend is dat de archeologen ook een munt opgroeven uit het bewind van keizer Constantijn de Grote (306-337), die dus bijna twee eeuwen ouder is dan de rest van de schat.

Een fragment van de gevonde gouden sierraden bij Vindelev

Een fragment van de gevonde gouden sieraden bij Vindelev

Vejle Museums

    

Unieke vondst

De sieraden zijn versierd met motieven en inscripties van runen, waarbij technieken zijn gebruikt die nog niet eerder zijn aangetroffen. Dit maakt deze vondst volgens experts uniek. De archeologen zijn nog niet helemaal zeker wat deze inscripties precies betekenen. Volgens sommige onderzoekers verwijzen ze naar de heersers van toen, terwijl ze volgens anderen ook naar figuren uit de Noordse mythologie. Volgens de archeologen zou dit erop kunnen wijzen dat er ook in de vroege middeleeuwen al een wijdvertakt handelsnetwerk in Europa bestond.

Bakermat van de Vikingkoningen

Minstens zo opvallend als de voorwerpen is de locaties van de vondst. Vindelev ligt namelijk op ongeveer 8 kilometer van Jelling. Deze plaats in het zuidwest van Denemarken wordt in het algemeen gezien als de bakermat van de Deense koningen uit het Vikingtijdperk (van de negende tot de elfde eeuw). Maar deze vondst wijst erop dat dit gebied in de eeuwen daarvoor ook al een belangrijk machtscentrum was. “Alleen iemand uit de absolute bovenlaag van de samenleving zou in staat zijn geweest om een schat als deze te verzamelen,” aldus Mads Ravn, archeoloog bij het Vejlemuseerne. Er moet in de zesde eeuw dan ook een machtige krijgsheer of stamhoofd in Vindelev hebben gewoond, die niet alleen in staat was om een enorme hoeveelheid goud te verzamelen, maar ook gespecialiseerde ambachtslieden aantrok om deze te bewerken.

Offer voor de goden

Archeologen gaan ervan uit dat de schat destijds bewust is begraven, mogelijk als offer. Dit kwam gedurende de zesde eeuw namelijk wel vaker voor in Scandinavië. Als gevolg van een vulkaanuitbarsting in 536, kampte de regio in deze periode namelijk met een reeks misoogsten en hongersnoden. In deze periode bracht de plaatselijke bevolking daarom steeds vaker goudoffers, in de hoop de goden gunstig te stemmen. Mogelijk is deze schat ook zo’n offer.

De schat zal vanaf februari 2022 tentoon worden gesteld in het Vejlemuseerne.

Bron: Vejlemuseerne


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen
Tijdvakken
Landen