Lichaam in Peruvaans graf

Een van de lichamen aangetroffen in Peru

Royal Tombs of Sipan Museum.

1.000 jaar oude graven werpen nieuw licht op geschiedenis pre-Inca volken

Een team van archeologen heeft in de regio Lambayeque in het noorden van Peru de lichamen van 29 mensen gevonden, waaronder 3 kinderen. De lichamen zijn ruim 1.000 jaar geleden begraven in een ceremoniële tempel, afkomstig van de Mochicha-cultuur (ca. 100 - 700 na Christus). Er liggen echter ook enkele lichamen afkomstig uit de Waricultuur (ca. 500 - 1000 n.Chr.) in de tempel. Volgens de archeologen biedt de vondst nieuwe inzichten in de verspreiding van de Wari, aangezien er nog nooit zo ver van het thuisland van de Wari archeologische sporen van deze bschaving zijn gevonden.

“We hebben een ceremoniële tempel gevonden met 29 lichamen, waarvan er 25 aan de Mochica en 4 aan de Wari toebehoren”, verklaart Edgar Bracamonte, hoofd van de opgravingen, in een interview met het AFP. “Door deze ontdekkingen moeten we de geschiedenis van de regio Lambayeque [een kustgebied in het noorden van Peru] heroverwegen. In het bijzonder met betrekking tot de aanwezigheid van de Mochica en de Wari.”


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Wie waren de Mochica en de Wari?

De Mochica waren een pre-Inca volk dat zich ontwikkelde in de dalen van de rivieren Moche en Chicarna aan de Peruaanse kust. Hoewel het nog een onderwerp van debat is, zijn de meeste experts het erover eens dat de Mochica niet politiek georganiseerd waren als een enkele, verenigde staat. Waarschijnlijk was het een groep van autonome stadstaatjes, die een gemeenschappelijke cultuur deelden. Het bekendste bouwwerk dat het volk achterliet is de ‘Tempel van de Zon’, een kleistenen piramide die waarschijnlijk 50 meter hoog is geweest maar vandaag de dag flink beschadigd is. Het is niet geheel duidelijk waarom de Mochica verdwenen rond 700 n.Chr. Verchillende oorzaken hiervoor zijn geopperd, zoals klimaatverandering en lange periodes van burgeroorlog.

Tempel van de Zon

De Tempel van de Zon

Pitxiquin via Wikimedia Commons.Archeologen vermoeden dat de Wari daarentegen wel over een verenigde en expansionistische staat beschikten, die een groot deel van de kuststreek van het huidige Peru domineerde. Het is echter onduidelijk waar zij hun regionale dominantie aan dankten.  Volgens sommigen speelde de verspreiding van hun cultuur, religie en superieure landbouwtechnieken hierbij een rol. Anderen betogen daarentegen dat de Wari militair expansionistisch waren. De Wari-cultuur begon rond 800 n.Chr. in verval te raken, als gevolg van langdurige droogte, wat rond ca. 1000 n.Chr. leidde tot de definitieve val van het Wari-rijk. Hierna bleef de regio eeuwenlang versplinterd, totdat de Inca’s in de 15de eeuw het gebied veroverden.

Wari

Het vermoedelijke verspreidingsgebied van de Wari

qQuantum via Wikimedia Commons.Verdere vondsten

De 25 Mochica-lichamen zijn gevonden in aardewerken graftombes, in de overblijfselen van een tempel. Hier troffen de archeologen ook potscherven en restanten van lama’s, alpaca’s en cavia’s aan.

De vier Wari-lichamen, waarvan er drie kinderen waren, zijn gevonden voor de tempel. Hierom vermoeden de archeologen dat ze omgekomen zijn tijdens rituele offers. Het brengen van mensenoffers, waaronder kinderen, was een gebruik dat beoefend werd door zowel de Mochica als de Wari.

Bronnen: Psych.org, Wikipedia (1) (2).


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen